Landelijke organisaties

Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort
Bureau Monumentenpanden
Postadres: Postbus 4050, 3800 EB  Amersfoort
T 033 - 450 52 22 / 77
F 033 - 456 08 70 
I http://www.belastingdienst.nl/particulier/alsuwerkzaamhedenaanuwmonumentenpandheeft/

Nationaal Restauratiefonds
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, 3811 NB  Amersfoort
Postadres: Postbus 2207, 3800 CE  Amersfoort
T 088 - 253 90 00 
E info@restauratiefonds.nl
I http://www.restauratiefonds.nl/

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bezoekadres: Smallepad 5, Amersfoort
Postadres: Postbus 1600, 3800 BP  Amersfoort
T 033 - 421 74 21 / 421 74 56
F 033 - 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl
I http://www.cultureelerfgoed.nl/

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Burg. Van Reenensingel 101, Gouda
Postadres: Postbus 420, 2800 AK  Gouda
T 085 – 486 24 80
E info@stichtingerm.nl
I http://www.stichtingerm.nlProvinciale organisaties

Bisdom Roermond
Bezoekadres (op afspraak): Swalmerstraat 100, Roermond
Postadres: Postbus 470, 6040 AL Roermond
T 0475 - 38 67 81
F 0475 - 33 19 44
E skkl@bisdom-roermond.nl
I https://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/

Boerderijenstichting Limburg
p/a Huis voor de Kunsten Limburg

Bond Heemschut Afdeling Limburg
p/a Huis voor de Kunsten Limburg 
I http://www.heemschut.nl/limburg/
Secretariaat: J.H.G.E. Neessen
Postadres: Engelbert Dorsstraat 27, 5971 VE  Grubbenvorst
T 077 - 366 25 01 of 06 - 10 54 73 52
E jacneessen@hetnet.nl

Gilde van Vrijwillige molenaars Limburg
p/a Huis voor de Kunsten Limburg
E info@limburgsemolens.nl
I http://www.limburgsemolens.nl/

Huis voor de Kunsten Limburg
Bezoekadres: Ondernemersplein Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA  Roermond 
Postadres: Postbus 203, 6040 AE Roermond 
T 0475 39 92 99
E info@hklimburg.nl
I http://www.hklimburg.nl/

Kastelenstichting Limburg
p/a Huis voor de Kunsten Limburg

Molenstichting Limburg
p/a Huis voor de Kunsten Limburg
E info@limburgsemolens.nl 
http://www.limburgsemolens.nl/

Provincie Limburg
Bezoekadres: Limburglaan 10, Maastricht
Postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
T 043 - 389 99 99
F 043 - 361 80 99 
E postbus@prvlimburg.nl
I http://www.limburg.nl/

Steunpunt Archeologie en Monumenten
p/a Huis voor de Kunsten Limburg

Stichting Funerair Erfgoed Limburg
p/a Huis voor de Kunsten Limburg
I http://www.sfel.nl/

Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg
p/a Bisdom Roermond

Stichting Ondergrondse Werken
p/a Huis voor de Kunsten Limburg

Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL)
Avenue Céramique 224, 6221 KX Maastricht
T 043 - 321 84 44
E info@sral.nl 
I http://www.sral.nl/