Aankoopadvies

Een pand kopen doe je niet zomaar. Om de juiste beslissing te kunnen nemen, heb je zo veel mogelijk nuttige en betrouwbare informatie nodig. Onder meer over de bouwkundige staat en de kosten van onderhoud. Als het om een monument gaat, is deze informatie extra belangrijk. De bijzondere historische constructies en materialen hebben een grote charme en zijn vaak zeer solide. Maar ze vragen ook speciale aandacht en er kunnen allerlei (verborgen) gebreken spelen. Vanzelfsprekend wilt u geen kat in de zak kopen. Met bijna een halve eeuw expertise kan Monumentenwacht Limburg u dan uitstekend van dienst zijn. In elke fase van het aankoopproces kunnen wij u bijstaan met passend bouwkundig advies.

Oriëntatiefase
U staat aan het begin van het aankoopproces en heeft nog geen keuze gemaakt. Wellicht zijn er diverse alternatieven in beeld. Als u voor een eerste bezichtiging naar een historisch pand gaat, heeft u nog geen behoefte aan een uitgebreide inspectie. Wél aan een betrouwbare eerste indruk van een ervaren specialist. Een monumentenwachter kan daarin voorzien. Tijdens de rondgang verwoordt deze wat er goed en minder goed is aan het pand. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. Na afloop ontvangt u een beknopte samenvatting van de belangrijkste bevindingen.
Voor een rondgang met advies brengen wij voor gebouwen met een inhoud tot 1.000 m³ een standaardbedrag van € 195 in rekening. Dit is inclusief voorrij- en administratiekosten. Bij grotere bouwwerken bieden wij een prijs op maat aan.

Aankoopfase
In principe heeft u de keuze voor een bepaald pand gemaakt. U bent in onderhandeling om tot aankoop over te gaan. In dit stadium heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie. Om inzicht te krijgen in alle bouwkundige onderdelen en hun specifieke kwaliteiten, zijn een gedegen inspectie en een zorgvuldige rapportage nodig. Deze laatste kan tevens dienen als basis voor subsidieaanvragen, fiscale aftrekmogelijkheden of leningen bij Nationaal Restauratiefonds. Het rapport geeft inzicht in de conditie van alle samenstellende delen van het gebouw, met uitzondering van de technische installaties.
Omdat we het pand tijdens de oriëntatiefase al hebben leren kennen, kunnen we vrij nauwkeurig inschatten hoeveel tijd inspectie en rapportage zullen vragen. Op basis hiervan brengen wij vrijblijvend offerte uit. Als u abonnee wordt van Monumentenwacht Limburg, kunnen wij in de meeste gevallen direct een gereduceerd tarief hanteren, dat tevens vrijgesteld is van btw.

Bij of na aankoop
U bent van plan de koop definitief te maken of u bent al tot aankoop overgegaan. Natuurlijk wilt u dan graag weten met welke onderhoudswerkzaamheden u rekening moet houden en wat die bij benadering zullen kosten. Wij kunnen dan een meerjarig onderhoudsplan voor u opstellen. Dat geeft onder meer aan welke werkzaamheden nodig zijn, wat de beste en handigste volgorde is en waar u financieel op moet rekenen. Als er een inspectierapport van Monumentenwacht jonger dan twee jaar beschikbaar is, kunnen wij meestal direct aan de slag; soms moeten er eerst hoeveelheden (afmetingen) worden opgenomen.
Voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan brengen wij vrijblijvend offerte uit.