Formulieren

U kunt de volgende formulieren en documenten inzien, printen en/of downloaden.


Algemene voorwaarden Monumentenwacht Limburg


Aanmeldingsformulier

AanmeldingsformulierArmand

Voor aanmelding dit formulier s.v.p. printen, invullen, ondertekenen en sturen aan Monumentenwacht Limburg, Postbus 700, 6040 AS Roermond.
Als er na de aanmelding gegevens veranderen, bijvoorbeeld met betrekking tot de eigenaar, de contactpersoon, het sleuteladres of het object, dan verzoeken wij u de wijzigingen per mail of eventueel telefonisch aan ons door te geven (zie Contact). Vermeld steeds het objectnummer en het moment waarop de wijziging ingaat / is ingegaan.


Aanvraagformulier inspectie historisch interieur /  kasteelinterieur
Met dit formulier kunnen eigenaren (of beheerders) van een historisch interieur zich aanmelden voor inspectie van dit interieur en advisering over een juiste instandhouding van de diverse onderdelen. Na aanmelding neemt onze specialist historische interieurs contact op met de eigenaar (of beheerder) om afspraken te maken over de wensen en de aard, omvang en kosten van de inspectie.
Eigenaren (of beheerders) van Limburgse kastelen die in het kader van het project Kasteelinterieurs een gratis inspectie van (een gedeelte van) hun interieur willen laten uitvoeren, kunnen eveneens van dit formulier gebruikmaken. Het project loopt tot medio 2018.


Aanvraagformulier quick scan
Met dit formulier kunnen gebruikers van de Restauratiewijzer van Nationaal Restauratiefonds zich aanmelden voor een quick scan van hun monument. Doel hiervan is de financieringsbehoefte voor onderhoud/restauratie of woningverbetering te bepalen. Basisinformatie over de werkwijze en de kosten van een quick scan vindt u in deze toelichting.


formulieren_breedtefoto_p1103166