Quick scan

Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt (aanstaande) eigenaren van monumenten bij het organiseren en laten uitvoeren van restauraties. De hiervoor ontwikkelde Restauratiewijzer biedt een uitgebreid stappenplan, informatie en deskundige hulp. Een van de onderdelen is het laten uitvoeren van een quick scan. Bij dit verkennende onderzoek wordt globaal bepaald welke onderhouds-, restauratie- en verbeteringsmaatregelen nodig en/of wenselijk zijn en wat zij gaan kosten. In Limburg kan de quick scan worden uitgevoerd door gespecialiseerde inspecteurs van Monumentenwacht Limburg.

Meer informatie over het Restauratiefonds en de Restauratiewijzer vindt u op www.restauratiefonds.nl.

Klik op de volgende links voor een toelichting op de quick scan en voor het opdrachtformulier voor een quick scan.