Abonnees

Eigenaren (of beheerders) van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten komen zonder nadere voorwaarden in aanmerking voor een abonnement bij Monumentenwacht Limburg. Dit geldt eveneens voor eigenaren van panden die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook eigenaren van andere cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken kunnen een abonnement aanvragen; in dat geval beslist het bestuur of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Ons klantenbestand bevat een groot aantal particuliere monumenteigenaren. Daarnaast zijn er tal van instellingen zoals kerkbesturen, beheerstichtingen en gemeenten bij ons aangesloten. Steeds vaker wordt met hen een collectief abonnement afgesloten. Dat voorziet in de inspectie van een groter aantal gebouwen. In totaal inspecteert Monumentenwacht Limburg bijna 1500 bouwwerken. Daarnaast worden zo'n 5000 objecten gemonitord.

Het objectenbestand is zeer gevarieerd. Het omvat veel kerkelijke gebouwen, woonhuizen, (woon)boerderijen, kastelen en molens. Uiteraard in allerlei afmetingen en soorten. Daarnaast komen minder gangbare en 'typisch Limburgse' (onderdelen van) bouwwerken voor. Zoals watertorens, seinposten, grenspalen, begraafplaatsen, serres, broeikassen, industriële complexen, mijnschachten, kruisbeelden en Lourdesgrotten.