Filosofie en doelen

De charme van het Limburgse landschap wordt, zowel binnen als buiten de kernen, in belangrijke mate bepaald door talloze karakteristieke en bijzondere historische bouwwerken. Groot of klein, afzonderlijk of als ensemble. Ze herinneren op een eigen, unieke wijze aan wonen, werken en leven in vroeger tijd. Deze historische gebouwen en objecten zijn blikvangers en sfeermakers. Bovendien vervullen ze in de meeste gevallen nog steeds een nuttige functie. Als woon- of werkruimte, voor culturele doeleinden, voor bezinning of juist voor feesten en partijen.Filosofie
Het instandhouden van deze objecten is van groot belang voor het 'gezicht van Limburg'. Daarom zijn veel gebouwen aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument. De eigenaren zijn zich doorgaans ter dege bewust van de grote cultuurhistorische waarde van hun bezit en proberen dit dan ook naar behoren in stand te houden. Zonder deskundige hulp is dat echter geen eenvoudige opgave.

In de loop van vele jaren is, letterlijk door schade en schande, het inzicht ontstaan dat regelmatig onderhoud uitvoeren veruit de meest efficiënte en effectieve manier is om bouwwerken in goede staat te houden. Dit betekent dat er continu aandacht moet worden geschonken aan de onderhoudstoestand en dat er bij (naderende) gebreken tijdig en vakkundig moet worden ingegrepen. Dat houdt natuurlijk ook in dat er regelmatig in het gebouw moet worden geïnvesteerd. Deze kosten zijn echter vele malen lager dan wanneer men de zaken op hun beloop laat en uiteindelijk moet overgaan tot een geldverslindende restauratie. Bovendien staan goed onderhouden gebouwen er permanent beter bij. Dat is prettig voor de eigenaar en het publiek. En goed voor de historische en de marktwaarde.

Om te bereiken dat onderhoud tijdig, deskundig en doeltreffend kan worden uitgevoerd, is het noodzakelijk om objecten regelmatig te inspecteren. Hiervoor is rond 1970 het 'concept Monumentenwacht' bedacht, dat de eerste 25 jaar een in de wereld unieke formule vormde om monumentenzorg te bedrijven. In de loop der jaren is het concept verder ontwikkeld en uitgewerkt. En, vanwege de doeltreffendheid, door diverse landen overgenomen.


Dat het concept van de Nederlandse monumentenwachtorganisatie internationaal in hoog aanzien staat en op veel waardering kan rekenen, is met diverse onderscheidingen onderstreept.
Zo mochten de gezamenlijke monumentenwachten in 2002 op de gerenommeerde Duitse beurs voor monumentenzorg 'Denkmal' te Dresden de gouden medaille in ontvangst nemen voor 'herausragende Leistungen in der Denkmalpflege in Europa' (uitnemende prestaties ten behoeve van de Europese monumentenzorg).
In 2003 werd het belang van het 'monumentenwachtconcept' internationaal erkend met de toekenning van de prestigieuze Europa Nostra Award. Hierbij werd vermeld dat Monumentenwacht een belangrijke bijdrage levert aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. Europa Nostra is een Europees samenwerkingsverband van honderden organisaties op cultureel gebied, dat nauwe betrekkingen onderhoudt met de Europese Unie, de Raad van Europa en UNESCO.


Doelen
Monumentenwacht Limburg is een ideële, onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt het verval van cultuurhistorisch belangrijke bouwwerken in de provincie tegen te gaan, in het bijzonder door eigenaren en beheerders van beschermde monumenten te stimuleren tot regelmatig preventief onderhoud. Hiertoe wordt bevorderd dat monumenteigenaren en -beheerders een abonnement nemen bij Monumentenwacht. In dat geval worden de aangemelde objecten ten minste eens in de twee jaar (maar meestal vaker) bouwkundig en onderhoudstechnisch geïnspecteerd.

Daarnaast wil Monumentenwacht haar abonnees zo goed mogelijk van advies dienen bij het bepalen, plannen, uitbesteden, (laten) uitvoeren en beoordelen van onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Monumentenwacht streeft ernaar de kosten voor haar werkzaamheden zo laag mogelijk te houden (zie Tarieven). De Provincie Limburg helpt hier flink aan mee door voor het reguliere inspectiewerk structureel subsidie te verlenen aan Monumentenwacht Limburg.


filosofie_450x600_01_dsc_0604