Medewerkers

Hierna volgt een overzicht van alle medewerkers die bij Monumentenwacht Limburg in dienst zijn. Met daarbij een korte beschrijving van hun achtergrond/opleiding, hun voornaamste activiteiten en eventueel een persoonlijke noot.

Onze inspecteurs en adviseurs zijn goed geschoolde, ervaren vaklieden. De meesten hebben een middelbare beroepsopleiding gevolgd (tot bijvoorbeeld timmerman, metselaar of loodgieter) en tevens een restauratieopleiding. Ze zijn niet alleen beroepshalve, maar ook persoonlijk betrokken bij de zorg voor het cultureel erfgoed. Sommigen hebben zich gespecialiseerd in bepaalde onderdelen hiervan, zoals molens, of bepaalde materialen, zoals natuursteen. De belangrijkste kwaliteit van onze inspecteurs is hun kennis van historische bouwtechnieken en materialen en hun ruime ervaring met het juiste onderhoud en herstel hiervan.

Onze medewerkers volgen regelmatig cursussen en opleidingen om bij te blijven en zich verder te specialiseren in hun vakgebied. Het kan hierbij gaan om bouwtechnische onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook om vaardigheden op het gebied van administratie, automatisering, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Alle inspecteurs zijn in het bezit van het VCA-certificaat: zij voldoen aan de eisen van de Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu-Checklist Aannemers. Dit betekent dat zij tijdens het werk voldoende rekening te houden met hun eigen veiligheid en gezondheid én die van anderen, en dat zij er alles aan doen om ongevallen te voorkomen.


Armand Opreij, directeur-bestuurder

Heeft sinds 1 november 2019 de dagelijkse leiding.
Meer informatie volgt.


Huub Beekman, inspecteur

Tot 2008 all round bouwvakker, sindsdien all round inspecteur. Gespecialiseerd in metsel- en timmerwerk en kapconstructies. Ging na de lts-c werken bij een aannemersbedrijf. Volgde hier de opleidingen primair en voortgezet timmeren op mbo-niveau. Deed vervolgens diverse vakgerichte cursussen en behaalde een leermeestersdiploma. Werd eerst voorwerker en was later als uitvoerder verantwoordelijk voor de bouw en verbouw van diverse woningen. Leukste kanten van het werk: tekeningen uitwerken en het directe contact met de klanten. Kwam de naam u al bekend voor? Huub Beekman schrijft ook teksten en muziek voor carnavalsliederen en voert die samen met anderen uit.


Math Beeren, inspecteur/arbocoördinator

Opgeleid tot timmerman (lts-c), maar werkte tien jaar lang voornamelijk als leidekker en zinkwerker. Sinds 1989 in dienst bij Monumentenwacht. Een van de drie abseilers en molenspecialist. Speciale taken: indelen van de inspecties; toezien op de naleving van arbo- en veiligheidsregels; instrueren van beginnende inspecteurs over arbo-zaken; inkopen van arbo- en veiligheidsartikelen. Gaat fluitend naar het werk, want 'is een beetje gek van monumenten.' Grootste kick: samen met eigenaren of beheerders de beste oplossingen bedenken voor de instandhouding van monumenten. In zijn vrije tijd vrijwillig molenaar op standerdmolen Sint Jan in Stramproy en enthousiast wielrenner/mountainbiker.


Jan In den Kleef, inspecteur

Werd na de lts tweede monteur installatietechniek en werkte 16 jaar bij een dakdekkersbedrijf. Ruime ervaring met loodgieterswerk, in het bijzonder het aanbrengen van zinken en koperen goten en het met lood bekleden van dakruiters en angelustorentjes. Daarnaast thuis in (verwarmings)installaties, maar ook in houtconstructies, schilderwerk, metsel- en voegwerk en pan- en leienwerk. Sinds 2000 in dienst van Monumentenwacht. Een van de drie abseilers. Heeft veel plezier in het contact met klanten, het onderzoeken van problemen en het achterhalen van de bouwhistorie.


Jan Kuppens, inspecteur

Voor de reguliere inspecties vaak op pad met collega Huub Beekman. Daarnaast actief als solo-inspecteur voor speciale (monitoring)projecten, onder meer op het gebied van kunstwerken, kruisen en kapellen, archeologie en begraafplaatsen. In dienst sinds 2001. Van huis uit timmerman-metselaar, maar deed bij vorige werkgevers ook ervaring op als leidekker en betonreparateur. Brede interesse en grote flexibiliteit. Zet zich zonder reserves in voor het behoud van alle soorten gebouwd erfgoed. Een van de drie abseilers. Buiten werktijd fervent wandelaar en supporter van twee voetballende zoons.


Noël Liégeois, inspecteur/adviseur

Voltooide de mts bouwkunde en deed aansluitend diverse kortlopende (bouw)opleidingen. Werkte 15 jaar als opzichter voor een woningbouwvereniging. Sinds 2000 in dienst bij Monumentenwacht. Volgde tussen 2001 en 2003 de mbo-opleiding tot restauratiemedewerker in Den Bosch. Voert het reguliere inspectie- en rapportagewerk voornamelijk uit in en om de monumentenstad Maastricht. Maakt daarnaast deel uit van de Technische Commissie van de Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland. Het leukste van het werk: de hoge mate van zelfstandigheid, de afwisseling en het werken in bijzondere omgevingen. Privé vooral druk met sporten en 'mobiele monumenten' (oude Citroëns).


Jitske Michielsen, calculator/tekenaar

Werkte na de mts Bouwkunde enige tijd als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau. Was altijd al gecharmeerd van monumenten en wilde zich meer oriënteren op restauraties. Daarom startte ze de opleiding restauratiemedewerker in ’s-Hertogenbosch. Daar wist medestudent en monumenteninspecteur Noël Liégeois te vertellen dat ze bij Monumentenwacht Limburg nog mensen zochten. Met als gevolg dat Jitske hier in 2001 in dienst trad als inspecteur. In 2010 besloot ze haar horizon te verbreden en begon ze aan een opleiding gericht op communicatie en visualisatie. Na enige tijd als zelfstandige te hebben gewerkt, diende zich begin 2019 de mogelijkheid aan om in een deeltijdfunctie terug te keren bij Monumentenwacht. Hier houdt Jitske zich nu vooral bezig met kostencalculaties voor onderhoud en herstel van monumenten.


Thieu Tubée, inspecteur/adviseur

Ervaren inspecteur, adviseur en molenspecialist. In dienst sinds 1988. Sinds 2006 vooral belast met het maken van werkomschrijvingen, kostenramingen en periodieke instandhoudingsplannen, het beoordelen van offertes en het digitaal inmeten van scheurvorming aan gebouwen. Begeleidt incidenteel de uitvoering van werkzaamheden en is betrokken bij de advisering aan het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen de Rijksgebouwendienst). Deed als timmerman ervaring op bij diverse restauraties en is gediplomeerd bouwkundig opzichter en bouwkundig tekenaar. Vindt de combinatie van inspecteren/onderzoeken op locatie en rapporteren/adviseren op kantoor ideaal. Geboeid door 'de bouwtechnische hoogstandjes en de prachtige afwerkingen uit vroeger tijd'.


Alan Vrancken, inspecteur

Ontwikkelde al tijdens zijn opleiding tot werkplaatstimmerman een voorkeur voor het restauratievak: met goed gereedschap, hoogwaardige materialen en kennis van zaken de klassieke houtconstructies vervaardigen. Maakte na 18 jaar (timmer)werk in de bouw- en restauratiesector in 2008 de overstap naar Monumentenwacht. Sindsdien met veel ambitie bezig zijn kennis van de historische bouwtechniek en de monumentensector te verbreden en te verdiepen. Volgde hiertoe onder meer de opleiding tot restauratiemedewerker in Den Bosch. Gespecialiseerd in het werken met de hoogwerker.


Alwin van Hees, inspecteur historische interieurs

In 2010 in dienst getreden als gevolg van de verbreding van de zorg voor het casco naar integrale zorg voor exterieur én interieur. Heeft tot taak om op verzoek historische interieurs te inspecteren en te adviseren over de instandhouding hiervan. Tevens verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van deze tak van de dienstverlening. Volgde de mts Sint Lucas in Boxtel (beschermings- en afwerkingstechnieken), studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en werd master in conservation aan het Raymond Lemaire Instituut van de Katholieke Universiteit Leuven (België). Werkte als schilder, calculator restauratieschilderwerk, docent, adviseur restauratie en conservering, en adviseur kleur en schilderingen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Betrokken bij de totstandkoming van vier uitvoeringsrichtlijnen voor Stichting ERM (Historisch schilderwerk, Timmerwerk trappen, Historisch parket en Gebouwinspecties). Was en is voor diverse gemeenten adviseur monumenten en/of lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit.


Marleen Ibrahim, administratief medewerker

Sinds 2005 officieel in dienst, maar via het voormalige Monumentenhuis eigenlijk al sinds 2000 werkzaam voor Monumentenwacht Limburg. Dagelijks tussen 9.00 en 12.30 uur het telefonisch aanspreekpunt voor informatie en vragen over afspraken, facturen, bestellingen en nog veel meer. Werkte als administratief medewerker op het hoofdkantoor van een bank in Amsterdam en was betrokken bij de automatisering van diverse bibliotheken. 'Na de kinderen' heringetreden als administratief medewerker bij het speciaal onderwijs, later facilitair medewerker bij Staatsbosbeheer. Houdt van het contact met mensen en stelt zich ten doel hen zo goed mogelijk op weg te helpen. De persoonlijke interesse voor geschiedenis, cultuur en bouwkunst sluit perfect aan bij het werk.


Maarten Jacobs, systeem- en netwerkbeheerder

Sinds 2005 officieel in dienst bij Monumentenwacht Limburg, maar via het toenmalige Monumentenhuis al sinds 2001 actief voor onze organisatie. Zorgt voor bijna alles op het gebied van automatisering en informatie- en communicatietechnologie. Studeerde aan de Fontys Hogeschool voor Bedrijfsmatige Informatica en behaalde het MCSE-certificaat voor beheerders van Microsoft-besturingssystemen. Werkte onder meer als shiftleader bij een grote fabriek voor compact discs en als IT-manager Europe voor een Amerikaans bedrijf. Volgde tussendoor diverse vakgerichte opleidingen en cursussen.


Ferd Maessen, administrateur

Regelt op kantoor vele zaken die met de bouwkundige inspecties samenhangen. Daaronder de verwerking, controle en facturering van de inspectierapporten en de coördinatie van de diverse aanvullende diensten, zoals het maken van kostenramingen en werkomschrijvingen, het beoordelen van offertes, het begeleiden van de uitvoering en het opstellen van periodieke instandhoudingsplannen. Voelt zich goed bij de diversiteit aan werkzaamheden en heeft zich vastgebeten in diverse computerprogramma's, inclusief de database Mowa. In dienst sinds 2007. Werkte daarvoor in de restauratiesector, als zelfstandige en in loondienst. Volgde de hbs-b en enkele jaren de hts bouwkunde en rondde in 2009 de post-hbo registeropleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg af.


Michel Vastmans, coördinator kwaliteit, milieu en arbo

Ondersteunt de directie enkele dagen per week op het gebied van kwaliteitsbeleid, zorg voor het milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Gespecialiseerd in het organiseren van processen en het ontwikkelen van managementsystemen. Voltooide de hbo-opleiding Industriële scheikunde, diverse cursussen (auditeren, persoonlijke ontwikkeling en ISO/VCA-normkennis) en, voorjaar 2011, de studie Veiligheidskundige. Trad een jaar eerder in dienst bij Monumentenwacht. Werkte daarvoor als arbeidskundige en projectcoördinator bij onder meer DSM en als kwaliteitsmanager voor een vliegtuigmaatschappij. In zijn vrije tijd trekt Michel er graag op uit met een oude Volvo. Hij is tevens taxateur en adviseur voor diverse historische typen van dit automerk.