Artikelen over Monumentenwacht

In kranten, tijdschriften en op websites verschijnen met enige regelmaat artikelen over het werk van Monumentenwacht (Limburg). Deze rubriek bevat een kleine greep daaruit. De artikelen geven een beeld van het werk van onze inspecteurs. Zelf zijn ze dat in de loop der jaren heel gewoon gaan vinden. Maar voor een buitenstaander blijkt dit vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend.


‘Onderwijsinstelling in monument: Nieuwbouw kan niet op tegen de charme van monumenten’
Artikel over de keuze van Zuyd Hogeschool te Maastricht om opleidingen te huisvesten in historische panden en de belangrijke rol van Monumentenwacht Limburg bij de instandhouding van de monumentalen panden. Gepubliceerd op www.monumenten.nl, december 2017.


'Ik voel me beschermd door Monumentenwacht'
Reportage over de inbreng van Monumentenwacht Limburg bij onderhoud en restauratie van kasteel D'Erp te Baarlo. Uit: Monumenten, maart 2009.


'De zwaluwen van Zuidewijk Spick'
Reportage over de advisering door Monumentenwacht Limburg bij het onderhoud van kasteelhoeve Zuidewijk Spick bij Roermond. Eerder verschenen op www.monumenten.nl.


Over het project 'Inspectie kasteelinterieurs', dat in 2010 van start ging en loopt tot medio 2018, werd in verschillende media gepubliceerd. De volgende links geven inzage in de artikelen.

In Kasteelkatern, een kwartaaluitgave van de Nederlandse Kastelenstichting, nummer 38 uit september 2012, verscheen een reportage over de voortgang en de voorlopige resultaten van het project.

In Cobouw, dagblad voor de bouwwereld, verscheen in de editie van 30 oktober 2012 een paginagroot artikel over het project 'Inspectie kasteelinterieurs', toegelicht door Alwin van Hees.

In Zuiderlucht, cultureel maandblad voor Nederlands en Belgisch Limburg, uitgave oktober 2013, verscheen een artikel over de ervaringen op kasteel Rijckholt.