Nieuwsberichten

Armand Opreij nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 oktober 2019 is Armand Opreij (45 jaar) uit Mheer aangetreden als directeur-bestuurder van Monumentenwacht Limburg. Armand heeft bedrijfswiskunde .....

Afscheid Geert van der Varst

Op vrijdag 18 oktober heeft ir. Geert van der Varst officieel afscheid genomen als directeur-bestuurder van de Stichting Monumentenwacht Limburg. .....

Bakhuisje aanmelden? Of informatie zoeken?

Monumentenwacht Limburg is bezig bestaande en verdwenen houtovens en bakhuisjes te inventariseren. We vragen hierbij de hulp van het publiek.Wilt .....

‘Nieuwbouw kan niet op tegen de charme van monumenten’

De website www.monumenten.nl geeft eigenaren van monumentale panden informatie over financiële zaken, onderhoud en wet- en regelgeving. De site is .....

Regel tijdig uw Sim-aanvraag!

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonfunctie vervullen, komen in aanmerking voor instandhoudingssubsidie. Dit houdt in dat het Rijk, op basis .....

Geslaagde samenwerking met brandweer

Een of twee keer per jaar houdt Monumentenwacht Limburg herhalingsoefeningen in veilig werken. Dat is een wettelijke verplichting. Zo’n oefening .....

Zesde bijeenkomst kasteeleigenaren

Sinds enige jaren organiseren de Stichting Limburgse Kastelen en Monumentenwacht Limburg leerzame bijeenkomsten voor eigenaren en beheerders van Limburgse kastelen. .....

Uitvoeringsrichtlijn Historisch parket

Onlangs heeft de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM) een uitvoeringsrichtlijn (URL) uitgebracht over onderhoud en herstel van historische parketvloeren. Deze .....

Verhuisbericht


Nieuwe inventarisatie molenbiotopen

De directe omgeving van de veertig Limburgse windmolens is vorig jaar onderzocht op de aanwezigheid van bebouwing en begroeiing. De .....

Monumentenwacht ondertekent Sociaal Verbond

Op woensdag 13 april hebben dertien organisaties op sociaal-cultureel gebied en de Provincie Limburg het convenant Sociaal Verbond Limburg ondertekend. .....

Monumentenwacht kan ook monumentale kunst documenteren

Gebouwen met een belangrijke (publieks)functie zijn vaak voorzien van toegepaste kunst. Denk bijvoorbeeld aan beeldhouwwerken, reliëfs, muurschilderingen, mozaïeken, tegeltableaus en .....

Geslaagde Restauratiebeurs

Op 16, 17 en 18 april 2015 werd in de Brabanthallen in Den Bosch de Restauratiebeurs gehouden. Met bijna achtduizend .....

Nieuw aanbod Glas-in-looddepot

Het aanbod van Glas-in-lood Depot Limburg (GDL) is onlangs uitgebreid met zeven grote glas-in-loodvensters en een aantal kleinere exemplaren. De .....

Geslaagde bijeenkomst voor kasteeleigenaren

Op 15 oktober 2014 vond de vierde bijeenkomst plaats voor kasteeleigenaren die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan het kasteelinterieurproject .....

Op bezoek bij de vloerenspecialist

Tijdens de vierde bijeenkomst voor Limburgse kasteeleigenaren (zie bovenstaand bericht) is onder meer het boekje 'Op bezoek bij de vloerenspecialist' .....

Meldpunt bedreigde glasschilderkunst operationeel

Vorig jaar stelde de Provincie Limburg een subsidie van ruim 100.000 euro beschikbaar om bedreigde twintigste-eeuwse glasschilderkunst te beschermen. Monumentenwacht .....

MWL verbreedt interieurinspecties

Voortaan kan elke eigenaar of beheerder van een historisch interieur in Limburg bij Monumentenwacht terecht voor (vrijblijvend) advies over beheer, .....

Project 'Inspectie kasteelinterieurs' met 5 jaar verlengd

In het voorjaar van 2010 startte Monumentenwacht Limburg, in samenwerking met de Stichting Limburgse Kastelen en de Provincie Limburg, een .....

Geslaagde Markt voor Klein Religieus Erfgoed

Op zaterdag 14 september werd in kloosterdorp Steyl bij Tegelen een Markt voor Klein Religieus Erfgoed gehouden. Dit evenement vormde .....

Actie voor bedreigd glas-in-lood

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg trekken 133.000 euro uit om bedreigde twintigste-eeuwse glas-in-loodramen te beschermen. Het geld is bestemd om .....

Project Kasteelinterieurs maakt nieuwsgierig

Het driejarige project Kasteelinterieurs, waarbij een specialist van Monumentenwacht eigenaren en beheerders van Limburgse kastelen gratis adviseert over een juiste .....

Nieuwe voorzitter Monumentenwacht Limburg

Stef Strous, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Maasgouw, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht .....

Stop op opknapwerk kruisen en kapellen

Het is niet meer mogelijk om objecten behorend tot het klein religieus erfgoed, zoals kruisen en kapellen, aan te melden .....

Erkend leerbedrijf

Monumentenwacht Limburg is een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij ons aan het goede .....