Monitoringprojecten

In opdracht van de Provincie Limburg voert Monumentenwacht Limburg jaarlijks een zogeheten monitoringproject uit. Deze projecten hebben tot doel om kleinere, vaak minder opvallende en typisch Limburgse objecten die geen officiële bescherming genieten maar wel van cultuurhistorische waarde zijn, te inventariseren, onder de aandacht te brengen, waar mogelijk te (laten) herstellen en voor volgende generaties in stand te houden.

U vindt hier een overzicht van alle  uitgevoerde monitoringprojecten.

Binnenkort volgt een nadere beschrijving van de monitoringprojecten in algemene zin.