Project over bakhuisjes

Binnenkort kunt u hier meer lezen over een omvangrijk project dat tot doel heeft:

  • de nog bestaande bakhuisjes in Limburg (in goede en slechte staat) te inventariseren;
  • in kaart te brengen waar in het verleden bakhuisjes hebben gestaan;
  • het herstel en de instandhouding van bakhuisjes te bevorderen;
  • zo veel mogelijk kennis over de bouw en het gebruik van bakhuisjes te verzamelen;
  • de verworven kennis te ordenen en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Dit project wordt uitgevoerd door diverse samenwerkende Limburgse (erfgoed)organisaties, waaronder Monumentenwacht Limburg.

Op zaterdag 10 augustus 2019 is een informatieve dag gehouden over bakken in houtovens en bakhuisjes. Klik hier voor meer informatie.