Overige projecten

Behalve de min of meer jaarlijkse monitoringprojecten en incidenteel een Europees project, voert Monumentenwacht Limburg ook meer kleinschalige projecten uit. Vaak gebeurt dit in opdracht van één of enkele samenwerkende gemeenten. Het gaat hierbij vrijwel altijd om het bouwkundig en onderhoudstechnisch opnemen en/of inspecteren van een specifieke groep objecten.
Op termijn zullen op deze website enkele voorbeelden worden gepresenteerd. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Uiteraard geheel vrijblijvend.