Overzicht 1 ‑ Categorieën monumenten en de regelingen die hiervoor kunnen gelden

Dit overzicht geeft per categorie monumenten (rijksmonument, gemeentelijk monument of niet-beschermd monument) aan welke financiële tegemoetkomingsregelingen van toepassing kunnen zijn. Elders op deze website en vooral in de regeling zelf vindt u nadere informatie over de voorwaarden om daadwerkelijk van de regeling gebruik te kunnen maken.


Rijksmonument

Klik voor meer informatie op het onderdeel Toelichting rijksmonumenten of op een afzonderlijke regeling.

 Subsidies

Leningen


Gemeentelijk monument

Klik voor meer informatie op het onderdeel Toelichting gemeentelijke monumenten of op een afzonderlijke regeling.

Subsidies

Leningen


Niet-beschermd object

Klik voor meer informatie op het onderdeel Toelichting niet-beschermde objecten of op een afzonderlijke regeling.

Subsidies

Leningen

  • In speciale gevallen mogelijk beschikbaar via gemeente of specifiek fonds, maar in het algemeen zijn de mogelijkheden zeer beperkt.