Overzicht 2 ‑ Regelingen en de categorieën monumenten waarvoor zij kunnen gelden

Dit overzicht geeft per financiële tegemoetkomingsregeling aan welke categorie(ën) monumenten (rijksmonument, gemeentelijk monument of niet-beschermd monument) hiervoor in aanmerking kunnen komen. Elders op deze website en vooral in de regeling zelf vindt u nadere informatie over de voorwaarden om daadwerkelijk van de regeling gebruik te kunnen maken.


Subsidieregelingen

Van toepassing op
Naam regeling en werkingsgebied rijks-
monumenten
gemeentelijke
monumenten
niet-beschermde
monumenten
S1 Subsidieregeling instandhouding monumenten,
voor objecten zonder (overwegende) woonbestemming
X -
S2 Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten,
voor gebouwen met (overwegende) woonbestemming
X - -
S3 Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten,
voor bevordering herbestemming
X X X
S4 Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2018-2019,
voor specifieke objecten in de provincie Limburg
X X -
S5 Nadere subsidieregels Kerken 2017-2019,
voor faciliteren nevenfunctie kerken
X X X
S6 Nadere subsidieregels Monulisa 2017-2019,
voor religieuze gebouwen en molens
X X -
S7 Nadere subsidieregels Klein Limburgs Erfgoed 2017-2019,
voor kleine beeldbepalende objecten
- X X

Leningen

Van toepassing op
Naam regeling en werkingsgebied rijks-
monumenten
gemeentelijke
monumenten
niet-beschermde
monumenten
L1 Restauratiefonds-hypotheek, laagrentend,
voor objecten met en zonder woonbestemming
X - -
L2 Restauratiefondsplus-hypotheek, laagrentend,
voor objecten zonder (overwegende) woonbestemming
X - -
L3 Duurzame Monumenten-Lening, laagrentend,
voor energiebesparende maatregelen bij objecten met en zonder woonbestemming
X - -
L4 Duurzame Monumentenplus-Lening, laagrentend,
voor energiebesparende maatregelen bij objecten zonder woonbestemming
X - -
L5 Monumentenhypotheek, marktconforme rente,
voor restauratie- en verduurzamingswerkzaamheden die buiten andere regelingen vallen
X X -
L6 Elisabeth Strouven Monumentenfondshypotheek, laagrentend,
voor specifieke objecten in de regio Maastricht
X X -
L7 Kerken Nevenfunctie-Lening, laagrentend,
voor faciliteren nevenfunctie kerken
X - -
L8 Duurzame Scholenfonds-Lening, laagrentend,
voor verduurzamen en verbeteren binnenklimaat in bepaalde scholen
X X -