Afscheid Geert van der Varst

zaterdag 20 juli 2024

Op vrijdag 18 oktober heeft ir. Geert van der Varst officieel afscheid genomen als directeur-bestuurder van de Stichting Monumentenwacht Limburg. Na 21 jaar vindt hij het tijd voor een volgende stap in zijn loopbaan. Geert kijkt met veel plezier terug op zijn periode bij Monumentenwacht. Hij blijft actief in de erfgoedsector, maar dan als zelfstandig adviseur.

De afscheidsbijeenkomst vond plaats in kasteelhoeve De Grote Hegge in Thorn. Zoals vaker werd op verzoek van Geert het aangename verenigd met het nuttige. Daarom kreeg het afscheid de vorm van ‘een aangekleed minisymposium’. Met als thema Kwaliteit in monumentenonderhoud.

Voorzitter Stef Strous sprak enige inleidende woorden en ging vervolgens met de microfoon rond om een reeks goede bekenden van Geert over hem aan het woord te laten. Dit leverde een interessant en voor velen herkenbaar beeld van de scheidende directeur op.

Foto links: Derde van rechts Geert van der Varst, rechts van hem Silvia Naldini.
Foto rechts: Voorzitter Stef Strous, staand rechts, laat bezoekers aan het woord over Geert.

De hoofdmoot van het programma bestond uit een levendige presentatie door dottoressa Silvia Naldini, werkzaam voor de leerstoel Erfgoed en Technologie van de TU Delft. De docent en onderzoeker van Italiaanse afkomst vervult een leidende rol in een gezamenlijk onderzoek van de TU Delft en de monumentenwachten van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Het onderzoek heeft een tweeledig doel. Ten eerste schadebeelden bij gebouwd erfgoed eenduidig en objectief formuleren, wat lastiger blijkt dan je op het eerste gezicht zou denken. Ten tweede zorgen voor een praktische én verantwoorde inpassing van de volgende stap, te weten een vakkundige en onafhankelijke analyse van de schadebeelden. Daaruit dienen de oorzaken van schades naar voren te komen, zodat vervolgens ook de meest doeltreffende oplossingen kunnen worden bepaald. In dit verband wordt gedacht aan kleinschalige laboratoria, waarin bijvoorbeeld gespecialiseerde monumentenwachters onderzoek zouden kunnen doen naar de oorzaak van vaak voorkomende schades.

De samenwerking met de universiteit heeft alles te maken met de veranderende rol van de monumentenwachten. Naast het uitvoeren van inspecties, klein onderhoud en noodherstel wordt hun adviserende en begeleidende taak steeds belangrijker.

Natuurlijk kwam de vertrekkende directeur-bestuurder zelf ook aan het woord. Als ervaren netwerker belichtte Geert vooral de vele prettige en constructieve relaties die hij en zijn medewerkers in de loop der jaren hebben opgebouwd met de Provincie Limburg, collega-monumentenwachten in binnen- en buitenland en talloze culturele en erfgoedorganisaties in Nederland en Europa.

Nadat de voorzitter Geert een cadeau had overhandigd en op luchtige wijze nog wat zaken had samengevat, konden de circa zestig aanwezigen het glas heffen en voor het laatst de hand schudden van Geert van der Varst in zijn rol als directeur-bestuurder van Monumentenwacht Limburg. “Maar”, had deze eerder al duidelijk naar voren gebracht, “ik ga ervan uit dat wij elkaar vandaag niet voor het laatst hebben gezien.”