Bezoek van Monumentenwacht Nederland

woensdag 22 mei 2024

Bezoek

Deze week bracht prof. dr. Harald Hendrix, voorzitter van Monumentenwacht Nederland, een bezoek aan Monumentenwacht Limburg. We bespraken hoe we gemeenschappelijke taken van de provinciale monumentenwachten effectiever en beter kunnen uitvoeren door ze samen op en aan te pakken. Denk aan één uniform inspectierapportagesysteem, het gezamenlijk organiseren van vakinhoudelijke opleidingen etc..

Spaans Gouvernement

Daarna brachten we een bezoek aan het Spaans Gouvernement aan het Vrijthof, waar twee collega’s bezig waren met een bouwkundige inspectie aan de voormalige residentie van de hertogen van Brabant te Brussel. Keizer Karel V verbleef er meerdere keren en liet op de voorgevel zijn wapen met lijfspreuk aanbrengen ‘plus oultre’: altijd verder. Monumentenwacht Limburg zorgt er met haar inspecties mede voor dat eigenaar Elisabeth Strouven Fonds altijd verder kan met dit schitterende monumentale icoon van de stad Maastricht.