De SIM aanvraag 2021 wacht niet!

zondag 23 juni 2024

Als u in 2015 een aanvraag voor de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) heeft gedaan, dan is 2021 het laatste jaar van het zesjarig onderhoudsplan van uw rijksmonument. Hopelijk verloopt de uitvoering van het onderhoudsplan voorspoedig en kunt u het komend jaar naar tevredenheid afronden. Maar het is wel zaak om nu een nieuw onderhoudsplan voor te bereiden, want de subsidieaanvraag moet vóór 1 april 2021 zijn ingediend.

Voor de periode 2022 t/m 2027 kunt u opnieuw gebruik maken van de SIM regeling van de Rijksdienst; deze voorziet in een vergoeding van 60% van de subsidiabele kosten. Rijksmonumenten bestemd voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten kunnen daarnaast rekenen op een extra bijdrage van 15% tot 20% van de provincie Limburg. Ook gemeenten verstrekken soms cofinanciering die gekoppeld is aan de regeling van de Rijksdienst.

Subsidie in één keer goed indienen

Het opstellen van een onderhoudsplan vraagt om specialistische kennis en de subsidietoekenning is gebonden aan allerlei voorschriften van de Rijksdienst. U kunt de aanvraag slechts één keer indienen; deze moet dus meteen goed zijn. Monumentenwacht Limburg kan u de zorgen hierover uit handen nemen: wij hebben de kennis in huis om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en uw subsidieaanvraag geheel in orde te maken.

Actueel inspectierapport door onafhankelijke organisatie

Bij een aanvraag moet een actueel inspectierapport worden gevoegd; wij als onafhankelijke monumentenorganisatie maken dat voor u. Het inspectierapport beschrijft de bouwtechnische staat van een gebouw en geeft inzicht in de gebreken, en de oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Op basis van het inspectierapport stellen wij een meerjarenonderhoudsplan op, conform het voorgeschreven model van de Rijksdienst.

Regel de SIM-aanvraag vóór 1 april 2021

De SIM-aanvraag moet vóór 1 april 2021 zijn ingediend, conform het begrotingsmodel van de Rijksdienst. Wij verzorgen voor u, als lid van Monumentenwacht, deze subsidieaanvraag tegen een gereduceerd tarief. Bovendien zijn de kosten die wij u hiervoor in rekening brengen als voorbereidingskosten ook zelf subsidiabel. Gemakkelijker en goedkoper kunnen we het u niet maken. We doen het met plezier, voor onze Limburgse monumenten én voor onze leden.

Hulp nodig?

Monumentenwacht Limburg verzorgt graag voor u de gehele SIM aanvraag, inclusief alle verplichte documenten, te weten:

  • een bouwkundig inspectierapport
  • een meerjarenonderhoudsplan
  • een werkomschrijving van de aard en de omvang van de te nemen onderhoudsmaatregelen
  • een begroting conform het model van de Rijksdienst

Wacht niet te lang. Als u er zeker van wilt zijn dat uw SIM-aanvraag correct en tijdig wordt ingediend, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat we de werkzaamheden tijdig kunnen inplannen.

Stuur een mail naar info@monumentenwachtlimburg.nl met uw contactgegevens en het monumentennummer. U kunt ook vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen voor een oriënterend gesprek.