Tien goede redenen om lid te zijn van Monumentenwacht Limburg:
  1. Uw pand wordt jaarlijks of tweejaarlijks geïnspecteerd op (aankomende) gebreken.
  2. Tijdens de inspectie worden kleine gebreken, zoals een gebroken dakpan of een afgegleden lei, direct verholpen.
  3. Daarnaast worden eenvoudige, maar essentiële onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het schoonmaken van (verstopte) goten en afvoeren.
  4. Door deze werkzaamheden wordt ernstige gevolgschade met hoge herstelkosten voorkomen.
  5. U ontvangt een overzichtelijk rapport dat nauwkeurig de onderhoudstoestand van uw monument weergeeft.
  6. Het rapport bevat ook praktische adviezen voor een doelmatige aanpak van het onderhoud.
  7. Het inspectierapport van Monumentenwacht Limburg kan dienen als ondersteuning voor subsidieaanvragen of fiscale aftrek.
  8. Met Monumentenwacht Limburg beschikt u steeds over een onafhankelijke adviseur voor de meest uiteenlopende vragen op het gebied van monumentenonderhoud.                   
  9. Omdat de Provincie Limburg onze organisatie financieel ondersteunt, profiteert u bij het reguliere inspectiewerk van een aanzienlijke kostenreductie.
  10. Met ingang van 2017 ontvangt u enkele keren per jaar gratis onze gedrukte uitgave Monumentenwacht Informatie. Hierin wordt telkens een bouw- of onderhoudstechnisch vraagstuk belicht. Via de voorgaande link zijn ook de tot 2017 verschenen nieuwsbrieven in te zien.