Tarieven 2019

Voor 2019 zijn de tarieven als volgt vastgesteld.

Abonnement
De kosten van een abonnement bedragen € 55 per object per jaar. De eenmalige inschrijfkosten zijn € 25 per aanmelding.
Voor eigenaren en organisaties met vijf of meer abonnementen geldt een reductie op de abonnementskosten; klik hier voor een overzicht van alle tarieven.

Reguliere dienstverlening
De kosten van de reguliere inspectie worden voornamelijk bepaald door het aantal manuren dat nodig is voor de inspectie, voor het uitvoeren van beperkte onderhouds- en herstelwerkzaamheden en voor de rapportage, met inbegrip van noodzakelijk tekenwerk voor de dakplattegrond en fotoverwerking.
Abonnees betalen voor het reguliere inspectiewerk 37 per manuur.
Onder bepaalde condities kan ook voor niet-abonnees (eenmalig) een reguliere inspectie worden uitgevoerd. In dat geval geldt een tarief van 85 per manuur.
Los van de inspectie-uren wordt 35 berekend voor voorrijkosten en 25 voor administratiekosten. Eventuele materiaalkosten worden apart vermeld.
Over alle hiervoor genoemde tarieven en kosten wordt geen btw in rekening gebracht.

Aanvullende dienstverlening
Op verzoek van monumenteigenaren kan Monumentenwacht Limburg, aansluitend op de reguliere inspectiewerkzaamheden, aanvullende diensten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van een subsidieaanvraag, het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of het begeleiden van herstelwerkzaamheden.
Over de kosten van aanvullende diensten wordt in alle gevallen 21% btw in rekening gebracht.
Voor abonnees bedraagt het tarief voor aanvullende diensten 60,00 (excl. btw) per manuur. Voor niet-abonnees geldt een tarief van 72,50 (excl. btw) per manuur.
Voor aanvullende diensten brengt Monumentenwacht Limburg altijd offerte uit.

Overzicht
Klik hier voor een overzicht van alle tarieven.