Begeleiding onderhoud en verbouwing

Begeleiding onderhoudswerkzaamheden en verbouwing

Met een inspectierapport begint het werk voor u pas. Met welke werkzaamheden laat u de aannemer beginnen en welke materialen en technieken gaat hij gebruiken? Hoe pakt hij het vochtprobleem aan? Is het wel nodig om het hele kozijn te vernieuwen? Gebeurt het werk wel goed? Wordt de gewenste kwaliteit geleverd?

Door onbekendheid met de historische technieken, detailleringen en materialen, worden vaak fouten gemaakt. U kunt Monumentenwacht Limburg inschakelen om de uitvoering te begeleiden. Het liefst zo vroeg mogelijk in het proces, zodat we het uitvoeringsplan of het bestek van de aannemer met hem kunnen bespreken. Dat werkt het prettigst voor de aannemer, voor u en is vooral goed voor uw monument. Belangrijk om niet te vergeten is dat groot onderhoud altijd vergunningsplichtig is. Neem dus altijd contact op met de erfgoedadviseur van uw gemeente en leg ook daar uw plannen voor.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zien wij toe op een juiste materiaalkeuze, constructiewijze en detaillering. Sober en doelmatig onderhoud is altijd ons uitgangspunt. De manier van de begeleiding en de rol die we daarbij spelen, kunnen we onderling bespreken, afhankelijk van het soort project. Bij oplevering van de werkzaamheden krijgt u van ons een opleveringsrapport.

Wat wij voor u kunnen betekenen:

Nulmeting

Voordat u gaat verbouwen is het goed om vast te leggen hoe uw pand er nu bij staat, zodat u de juiste werkzaamheden gaat of laat uitvoeren. Moet het pleisterwerk en de voegen bijvoorbeeld wel of niet vervangen worden?

Voorbereidende werkzaamheden

Wij helpen u graag bij het uitwerken van het onderhoudsplan in een werkbeschrijving die u kunt voorleggen aan een of meerdere aannemers, bij het vergelijken van de offertes en gunningsadvies.

Verbouwadvies

U wil verbouwen, maar past het bouwmateriaal wel bij uw pand? Klopt die offerte van het bouwbedrijf wel? En hoe kan ik er voor zorgen dat dakvensters de monumentale waarden van de kapconstructie of het dak niet aantasten? We helpen u graag verder.

Begeleiden uitvoering werkzaamheden

Een goed begin is het halve werk. Het is belangrijk om aan het begin de werkbeschrijving met de aannemer te bespreken, zodat de juiste materialen en kwaliteit worden gerealiseerd. Niet alleen bij aanvang, maar ook tijdens de uitvoering begeleiden we graag voor u de bouwwerkzaamheden.

Opleveringsrapport

Het sluitstuk is van het onderhouds- of restauratiewerk is het opleveringsrapport waarin wij voor u de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoudswerk van de aannemer beschrijven, en wat hij nog vergeten is of niet volgens afspraak is uitgevoerd. Vraag een opleveringsrapport aan.