Conditiemeting

Conditiemeting

Op basis van het inspectierapport biedt Monumentenwacht Limburg een dienstenpakket aan om monumenteigenaren volledig te ontzorgen in het onderhoud voor uw monumentale pand. Het pakket behelst het hele proces van onderhoud, restauratie of renovatiewerk: van opname tot oplevering. Onderdeel van het proces zijn een conditiemeting (bouwkundige inspectie), meerjaren onderhoudsplan, werkbeschrijving, begeleiding van restauratiewerk en prestatieverklaring bij oplevering.

Voor de meeste Limburgse monumenten voeren we periodieke inspecties uit. Zodoende kennen we pand en klant.

Bouwkundige inspectie

Uw monumentale pand onderzocht op bouwkundige gebreken en noodzakelijk onderhoud. Van fundering tot nok.

Meerjaren onderhoudsplan

Aan de hand van de onderhoudsmaatregelen uit het inspectierapport, helpen wij u graag met het opstellen van een realistisch onderhoudsplan voor de komende jaren. Een meerjaren onderhoudsplan geeft een opsomming van de uit te voeren reparaties en herstelwerkzaamheden met een kostenraming. De omvang van het gebrek en van iedere bouwkundige onderhoudsmaatregel wordt afzonderlijk beschreven. Met deze werkbeschrijving kunt u aannemers benaderen voor een vergelijkende kostenofferte. Zo houdt u grip op het werk en de kosten. U bepaalt zelf wat er wanneer gebeurt aan uw eigen pand.

Kostenraming

Benieuwd wat de onderhoudskosten voor uw monument binnen twee jaar zijn? Voeg de optie ‘kostenraming’ toe aan de bouwkundige inspectie of aankoop- en verkoopkeuring.