Financiering en subsidies

Financiering en subsidies

Zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Daarom kunnen eigenaren gebruik maken van subsidies of leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Hoewel Monumentenwacht Limburg geen financieel adviesbureau is, helpen wij onze leden graag op weg met de belangrijkste fiscale en financiële regelingen op monumentengebied en en bieden wij ondersteuning bij het aanvragen van subsidies. In dat geval is een periodiek instandhoudingsplan vereist. Monumentenwacht Limburg kan voor u het volledige plan opstellen voor uw SIM aanvraag of andere subsidieaanvragen.

SIM en subsidieaanvragen

De rijksoverheid verleent deze subsidie voor rijksmonumenten die niet tot de categorie woonhuis behoren (zie monumentenregister.nl) zoals kerken, kastelen, boerderijen, fabrieken en molens. Indien u nog niet gestart bent met de werkzaamheden kunt u subsidie krijgen voor een gedeelte van het onderhoud. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een onderhoudsplan. Monumentenwacht Limburg heeft veel ervaring met het opstellen van zesjarige periodieke onderhoudsplannen. Het inspectierapport van Monumentenwacht geeft een goed beeld van de (schade)ontwikkeling van het monument en is de aangewezen instantie om een goed afgewogen onderhoudsplan op te stellen. Ook als u al een onderhouds- of instandhoudingsplan heeft of door derden laat maken kunnen wij u ondersteuning verlenen bij het verzorgen van een Sim-aanvraag en het verzamelen van de benodigde documenten.

Quick scan NRF

Wilt u graag een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds? Wij brengen de onderhoudskosten in beeld voor de komende twee jaar en helpen u bij de aanvraag van een restauratiehypotheek.