Financiering en subsidies

Financiering en subsidies

Zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Daarom kunnen eigenaren gebruik maken van subsidies of leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Hoewel Monumentenwacht Limburg geen financieel adviesbureau is, helpen wij onze leden graag op weg met de belangrijkste fiscale en financiële regelingen op monumentengebied en en bieden wij ondersteuning bij het aanvragen van subsidies. In dat geval is een periodiek instandhoudingsplan vereist. Monumentenwacht Limburg kan voor u het volledige plan opstellen voor uw SIM aanvraag of andere subsidieaanvragen.

SIM en subsidieaanvragen

De rijksoverheid verleent deze subsidie voor rijksmonumenten die niet tot de categorie woonhuis behoren (zie monumentenregister.nl) zoals kerken, kastelen, boerderijen, fabrieken en molens. Indien u nog niet gestart bent met de werkzaamheden kunt u subsidie krijgen voor een gedeelte van het onderhoud. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een onderhoudsplan. Monumentenwacht Limburg heeft veel ervaring met het opstellen van zesjarige periodieke onderhoudsplannen. Het inspectierapport van Monumentenwacht geeft een goed beeld van de (schade)ontwikkeling van het monument en is de aangewezen instantie om een goed afgewogen onderhoudsplan op te stellen. Ook als u al een onderhouds- of instandhoudingsplan heeft of door derden laat maken kunnen wij u ondersteuning verlenen bij het verzorgen van een Sim-aanvraag en het verzamelen van de benodigde documenten.

Quick scan NRF

Wilt u graag een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds? Wij brengen de onderhoudskosten in beeld voor de komende twee jaar en helpen u bij de aanvraag van een restauratiehypotheek.

Veel gestelde vragen over subsidies en fincanciering

Kan Monumentenwacht Limburg helpen bij subsidieaanvragen en financiering?

Ja, we adviseren u graag over de belangrijkste fiscale en financiële regelingen op monumentengebied. Ook bieden wij ondersteuning de aanvraag zelf. In dat geval is een periodiek instandhoudingsplan vereist. Monumentenwacht Limburg kan voor u het volledige plan opstellen voor uw SIM aanvraag of andere subsidieaanvragen.

Komen onderhouds- of restauratiewerkzaamheden voor monumenten in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Vaak wel, maar niet altijd. Er bestaan verschillende regelingen met specifieke voorwaarden. Soms is het nodig om aan meerdere regelingen deel te nemen, andere keren juist niet. Monumentenwacht Limburg helpt u graag op weg.

Wanneer komt mijn monument in aanmerking voor financiële tegemoetkoming?

Dit is afhankelijk van de status van uw monument. Er zijn vier categorieën monumenten:

  • rijksmonument;
  • provinciaal monument;
  • gemeentelijk monument;
  • niet (officieel) beschermd monument.

De regelingen voor financiële tegemoetkomingen zijn niet alleen afhankelijk van de categorie monument, maar ook het type object. Binnen de categorieën is namelijk een onderverdeling in type object. Zo zijn er rijksmonumenten met een woonbestemming en gemeentelijke monumenten met een maatschappelijke functie.

Waar kan ik subsidie aanvragen voor een monument?

Er zijn vele instanties die subsidies, vergoedingen, leningen en andere financiële tegemoetkomingen verstrekken. Dit is afhankelijk van het type monument en de regeling waar u gebruik van wilt maken.

Is het veel werk om een subsidie voor een monument aan te vragen?

Het aanvragen van een financiële tegemoetkoming vereist meestal flink wat inspanning. Er moeten allerhande vragen worden beantwoord en documenten worden overgelegd, zoals plannen, werkbeschrijvingen, begrotingen en rekeningen. Daarnaast worden vaak tekeningen en foto’s gevraagd.

Kan ik altijd een financiële tegemoetkoming aanvragen voor een monument?

Nee, voor sommige regelingen kunt u zich alleen aanmelden in een bepaalde periode van het jaar of tot een bepaalde datum. Houd er rekening mee dat het vaak tot een half jaar duurt voordat duidelijk is of uw aanvraag wordt geaccepteerd. Bij vrijwel alle regelingen geldt dat nog niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat de financiële tegemoetkoming is toegezegd. Het is dus belangrijk om zo vroeg mogelijk te inventariseren op welke regelingen aanspraak kunt en wilt maken.

Kan ik direct starten met het onderhoud na een subsidieaanvraag?

Nee, vaak duurt het enkele maanden voordat u weet of uw aanvraag wordt gehonoreerd. In de meeste gevallen mag u pas met de werkzaamheden starten nadat de financiële tegemoetkoming is toegezegd.

Waar vind ik meer informatie over financiering van een monument?

Verschillende websites verschaffen informatie over de financiering van uw monumenten en het onderhoud ervan.

www.monumenten.nl: de organisatorische en financiële aspecten van de aankoop, het onderhoud, de restauratie en herbestemming van monumentale objecten.

www.restauratiefonds.nl: informatie over financieringsvormen voor werkzaamheden aan monumenten (o.a. laagrentende leningen).

www.cultureelerfgoed.nl: informatie over Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en een aantal subsidieregelingen.

www.limburg.nl/loket/subsidies/: overzicht van de subsidieregelingen van de Provincie Limburg, waaronder die voor monumenten.