Een nieuw manier van werken

dinsdag 21 december 2021

Planning en het versturen van de inspectierapportage: een nieuwe manier van werken

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief najaar 2021 gaat Monumentenwacht Limburg vanaf januari 2022 werken met een nieuw planningssysteem. In plaats van een telefoontje ontvangt u een e-mail met daarin een voorstel voor een afspraak. Deze afspraak dient u te bevestigen of te annuleren. Pas na bevestiging zal de wachter ook daadwerkelijk komen inspecteren. Indien u onverwacht eerder een afspraak nodig heeft, stuur dan een e-mail naar planning@monumentenwachtlimburg.nl. Dan wordt een inspectie zo snel als mogelijk in de planning gezet.

Inspectierapportage

U bent van ons gewend dat na de inspectie de inspectierapportage per post of per e-mail aan u wordt verstuurd. Ook dit gaat veranderen. U ontvangt een e-mail met hierin een link waar u middels het invoeren van het e-mailadres en een wachtwoord toegang heeft tot de inspectierapportage. Op deze manier kunt u altijd, en op een simpele manier, over de inspectierapportage beschikken.

Vragen?

Mocht Monumentenwacht Limburg nog niet in het bezit zijn van uw juiste e-mailadres dan laat ons dit zo snel mogelijk weten via info@monumenenwachtlimburg.nl