Geslaagde samenwerking met brandweer

dinsdag 23 april 2024

Een of twee keer per jaar houdt Monumentenwacht Limburg herhalingsoefeningen in veilig werken. Dat is een wettelijke verplichting. Zo’n oefening kan, binnen een gegeven kader, op vele manieren worden ingevuld.

Bij de inspecteurs van Monumentenwacht leefde de vraag of zij bij een ongeval op een moeilijk bereikbare plaats goed geholpen zouden kunnen worden door een hulpdienst. Dat gegeven is aanleiding geweest om een bijzondere oefening te organiseren in samenwerking met de brandweer.

Inspecteur Math Beeren, tevens arbo- en veiligsheidscoördinator bij Monumentenwacht, heeft de oefening in het diepste geheim voorbereid. Bij de brandweer waren alleen opleidingsspecialist Rob Hamelinck en oefencoördinator Roel Beurskens op de hoogte van het feit dat er op de ochtend van 28 maart 2017 alarm zou worden geslagen.

Op het bewuste moment was de reddingsploeg van de brandweer dan ook volkomen verrast. Niet zozeer door de melding, maar wel door het bijzondere karakter van de situatie. Het vinden van de juiste handelwijze vereiste de nodige inspanning. Want wat was er aan de hand?

Bij inspectiewerk aan de Minderbroederskerk te Roermond had inspecteur Jan Kuppens, door het wegvallen van een dakladder, een ongelukkige beweging gemaakt. Hij hing bewusteloos aan een veiligheidshaak in de top van het koor. Tegelijkertijd bevond zijn collega Huub Beekmans zich versuft in de dakgoot van het kerkgebouw, op enkele tientallen meters hoog. De brandweer slaagde erin, met ondersteuning van Monumentenwacht, beide inspecteurs met behulp van een reddingsvoertuig in veiligheid te brengen.

Maar daarmee was het niet gedaan, want er volgde een tweede melding. De inspecteurs Noël Liégeois en Alan Vrancken bleken gewond in een donkere gewelftrechter te liggen. Dat is een smalle, diepe ruimte boven de gewelven, onder het dak. Ook deze ongebruikelijke situatie stelde de vindingrijkheid van de brandweer op de proef. Opnieuw lukte het de brandweerlieden, geholpen door informatie en instructies vanuit Monumentenwacht, de slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden en hen veilig op de grond te krijgen.

01_brandw_dscf8243_vk02_brandw_dscf8257_vk

Mede dankzij het mooie weer op deze dinsdagochtend trok de oefening volop bekijks. Veel belangrijker is echter dat zowel de brandweer als Monumentenwacht zeer tevreden zijn over het verloop van de actie. De brandweer vond het een nuttige, leerzame en leuke oefening, en was onder de indruk van de professionaliteit van Monumentenwacht Limburg. Ook voor ons bracht de oefening een aantal belangrijke leermomenten. Daarnaast is het natuurlijk plezierig om te ervaren dat de brandweer in staat is om, als het onverhoopt zo ver mocht komen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen reddend te kunnen handelen.

Inmiddels is de oefening officieel geëvalueerd. Daarbij hebben de organisatoren eensgezind geconcludeerd dat de samenwerking om een vervolg vraagt.