Met het oog op de toekomst: Monumentenwacht helpt u verder

zondag 23 juni 2024

Monumenten zijn doorgaans al aardig op leeftijd; bovendien hebben ze veelal een bijzondere detaillering, die mooi maakt, maar ook kwetsbaar. Daarom vragen monumenten om aandacht en onderhoud.

Zeker, veel monumenten zijn alleszins degelijke gebouwen. Maar uiteindelijk blijven de bouwconstructie en de monumentale waarden alleen in stand door regelmatig onderhoud en door het tijdig opsporen van aantastingen en gebreken. Bovendien verlangen monumenten nogal eens meer dan alleen instandhouding: ook verandering van functie of wensen en nieuwe inzichten met betrekking tot wooncomfort en energiegebruik zijn veelvuldig aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren en verduurzamen van gebouwen die voorheen als stal of bijgebouw dienst deden. Verwarming en isolerende maatregelen botsen regelmatig met de oorspronkelijke bouwfysische eigenschappen van een monument. In zo’n geval biedt een goed onderhoudsplan houvast; het stelt de monumenteigenaar in staat een zorgvuldige afweging te maken van de voor- en nadelen van ingrepen en aanpassingen.

Gefaseerd draaiboek

Iedere monumenteigenaar heeft baat bij een goed onderhoudsplan: het levert een gefaseerd draaiboek voor de zorg die een monument nodig heeft en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Verschillende bouwdelen stellen verschillende eisen wat betreft de aard en de frequentie van onderhoud. Schilderwerk, goten, voegwerk, kozijnen, dakconstructies: Monumentenwacht weet ervan en kan u op alle onderdelen gedegen en onderbouwd advies geven. En gesteund door onze kennis kunt u ook een goede financiële planning maken. Eén ding is zeker: tijdig onderhoud voorkomt omvangrijke en dure reparaties in de toekomst.

Algemene adviezen

  • Wees niet te afwachtend met onderhoud, ook niet in de periode voor of na een restauratie.
  • Zorg voor een goed inzicht in de staat van uw constructies en van bouwdelen die onderhoudsgevoelig zijn.
  • Informeer naar de actuele financieringsmogelijkheden alvorens de werkzaamheden te laten uitvoeren. Denk hierbij aan subsidieregelingen die speciaal voor monumentale panden in het leven zijn geroepen.
  • Laat een meerjarenonderhoudsplan maken door Monumentenwacht.

Neem gerust contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden voor uw monument.