Nieuwe inventarisatie molenbiotopen

zaterdag 20 juli 2024

De directe omgeving van de veertig Limburgse windmolens is vorig jaar onderzocht op de aanwezigheid van bebouwing en begroeiing. 

Om een molen goed te laten functioneren, moet deze voldoende wind kunnen vangen. Maar omdat historische windmolens nauwelijks nog een economische rol vervullen, raken molenbiotopen (het gebied in een straal van 400 meter rond een molen) steeds meer “vervuild” met (hoge) gebouwen, bomen en struikgewas. Overheden en cultuurhistorische organisaties streven ernaar deze ontwikkeling tegen te gaan. Om hiervoor beleid te kunnen ontwikkelen, is een nauwkeurig en actueel overzicht van de stand van zaken noodzakelijk.

In 2009 werd voor het eerst zo’n inventarisatie uitgevoerd; de rapportage verscheen in 2010. Vorig jaar werd het onderzoek herhaald, op basis van betere hoogtegegevens; de rapportage van deze tweede inventarisatie is nu beschikbaar. Beide inventarisaties werden uitgevoerd in een samenwerkingsverband van adviesbureau Laméris-Huis en Monumentenwacht Limburg. Meer achtergrondinformatie kunt u opvragen via info@monumentenwacht.nl.