Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Monumentenwacht Limburg

dinsdag 2 juli 2024

De reguliere zittingstermijn van dhr. Stef Strous, burgemeester van de gemeente Maasgouw, als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Monumentenwacht Limburg loopt dit jaar af. De RvT heeft onlangs mevr. Claudia Reiner-Pibiri tot haar voorzitter benoemd.

Mevr. Reiner-Pibiri (1970) is ondernemer en bestuurder binnen het domein van de gebouwde omgeving met een sterke focus op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en human capital. Ze heeft veel ervaring op het gebied van organisatie- en veranderprocessen.

Op bestuurlijk vlak is ze o.a. vicevoorzitter van Techniek Nederland, lid hoofdbestuur MKB-Nederland, bestuurslid Limburgse Werkgeversvereniging, lid uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord, lid Strategische Adviesraad TNO en duovoorzitter SBB.

Zij treedt per 1 juli aan als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Monumentenwacht Limburg.

Reiner: ‘Monumentenwacht Limburg is een belangrijk orgaan voor de uitvoering van de Rijks- en Provinciale taken op het gebied van monumentenzorg. Monumentenwacht richt zich nadrukkelijk op toekomstbestendig onderhoud en biedt eigenaren van monumentaal vastgoed in Limburg hierbij ondersteuning. Het doet goed om te constateren dat het thema duurzaamheid verankerd is in de strategische visie én in de personele samenstelling van de Raad van Toezicht’.

Claudia Pibiri