Onderzoek naar het groen van historische buitenplaatsen

dinsdag 23 april 2024

Het klimaat verandert. Ons landschap krijgt de laatste jaren steeds vaker te maken met de negatieve gevolgen hiervan: verdroging en lage waterstanden. Ook het groen rondom historische buitenplaatsen heeft hier mogelijk onder te lijden. In opdracht van de Provincie Limburg brengt Monumentenwacht Limburg daarom de gesteldheid van de groenelementen van historische buitenplaatsen in kaart door middel van een QuickScan.

Onderzoek

In augustus 2021 voert Monumentenwacht Limburg samen met Groenwacht Nederland groeninspecties uit. Men let hierbij op eventuele tekenen van verdroging om zodoende zicht te krijgen op de gevolgen van de klimaatsverandering voor het historisch groen. Door te monitoren kan beleidsmatig en gericht actie worden ondernomen om het historisch groen te herstellen en te behouden. Punt van aandacht is bijvoorbeeld de regelgeving van het Waterschap ten aanzien van het onttrekken van grond- en oppervlaktewater. Maar ook zaken als het herstellen van oude waterlopen en het vullen van drooggevallen grachten en vijvers kunnen van belang zijn voor het behoud van historische buitenplaatsen.

Uitvoering

Ing. Vincent Stalman van Groenwacht Nederland en drs. ing. Frans Reubsaet van Monumentenwacht Limburg voeren dit onderzoek samen uit.

Vragen

Heeft u vragen over de QuickScan? Stuur dan een mail naar info@monumentenwachtlimburg.nl