Ook moderne monumenten zijn ons een zorg

zaterdag 19 december 2020

Sinds kort is voor eigenaren van architectonisch bijzondere huizen uit de 20ste eeuw de ‘Toolkit voor eigenaren van een modern huis’ beschikbaar. Deze toolkit is tot stand gekomen op initiatief van het Iconic Houses Netwerk en is samengesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Toolkit reikt eigenaren van moderne monumenten relevante online informatie aan over uiteenlopende zaken zoals (het opstellen van) een monumentale of architectonische waardestelling van hun huis, onderhoud en restauratie, wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden. De informatie die in de digitale Toolkit-bibliotheek is bijeengebracht, is gratis te raadplegen en is getoetst door erfgoedspecialisten; de informatie is bedoeld om huiseigenaren te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het behoud van hun ‘jonge’ erfgoed.

Periodiek inspecteren jong erfgoed

Ook voor het jonge erfgoed uit de 20e eeuw is het belangrijk dat het periodiek geïnspecteerd wordt op schades, risico’s en dreigende gebreken. Monumentenwacht Limburg biedt daarom ook eigenaren van architectonisch waardevolle jonge huizen een dienstenpakket aan dat voorziet in alle onderdelen van het proces van inspectie, onderhoud en restauratie- of renovatiewerk: van opname tot en met oplevering.

Conditiemeting & rapportage

We bekijken tijdens een conditiemeting alle onderdelen van uw monument, van fundering tot nok. Na de inspectie ontvangt u een inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit rapport is een onmisbare basis voor een meerjarenplanning van onderhoudsmaatregelen. Een volledig dienstenpakket omvat bovendien werkbeschrijvingen, begeleiding van eventueel restauratiewerk en een prestatieverklaring bij oplevering; het behelst ook de financiële planning en de aanvraag van subsidies en andere financiering.

Voor meer informatie over de Toolkit kunt u terecht op de volgende websites:

https://www.iconichouses.org/toolkit/usa/country/netherlands

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoed-van-de-moderne-tijd/nieuws/2020/10/22/nieuwe-toolkit-voor-eigenaren-van-een-modern-huis