Projecten

Projecten

Monumentenwacht Limburg voert regelmatig projecten uit voor Provincie Limburg, gemeenten en andere (overheids)instellingen. Deze activiteiten behoren niet tot onze reguliere en aanvullende dienstverlening, maar doen wel een beroep op onze exclusieve kennis, kunde en ervaring. Vaak gaat het om het inventariseren, inspecteren en beoordelen van cultuurhistorisch erfgoed, in het bijzonder wat betreft (onderhouds)technische aspecten. Ook adviseren we regelmatig over de instandhouding van zeer uiteenlopende historische en/of culturele objecten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om Monumentenwacht Limburg in te schakelen voor speciale projecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monitoringsprojecten

Onze provincie kent tal van kleine monumenten. Juist klein erfgoed loopt het risico dat ze vergeten worden. Bijvoorbeeld omdat struikgewas het monument overwoekert of nieuwe, grotere objecten het monument aan het zicht onttrekt. Het is belangrijk om dit klein erfgoed te blijven monitoren: ze vertellen het ‘verhaal van Limburg’.

Europese projecten

Monumentenwacht Limburg nam deel aan diverse projecten in Euregionaal verband. Ook waren we kartrekker van het project Sociale Innovatie. Instandhouding klein religieus erfgoed (2010-2014).

Glas-in-lood

De glas-in-loodkunst is al eeuwenoud. Om deze kunst te waarborgen, is het glas-in-lood Depot Limburg opgericht.