Glas-in-lood

De techniek van het verbinden van stukjes glas met loden strips is eeuwenoud. Vroeger kon glas alleen in kleine afmetingen worden gemaakt. Om groot stuk glas te maken, moest men verschillende stukjes glas verbinden. Alleen zo kon men een raamopening dichten. Loden strips bleken de glazen stukjes goed te kunnen verbinden. Al snel ontwikkelde de glas-in-loodtechniek zich tot kunstvorm.

Glas-in-loodkunst

Glas kan in verschillende kleuren en vormen worden gemaakt. Dat leidde tot glas-in-loodkunst. Door het van buiten invallende licht komen de kleuren en vormen van de voorstellingen in gebouwen optimaal tot hun recht. Veel glas-in-loodkust ziet men in kathedralen en kerken. Ook in andere, vaak openbare gebouwen is glas-in-lood geplaatst.

Glas-in-lood Depot Limburg

Ook glas-in-loodkunst is erfgoed. Daarom vinden we het belangrijk om dit te beschermen. Daarom heeft Monumentenwacht Limburg samen met Provincie Limburg het glas-in-lood Depot Limburg opgericht. Het depot bevindt zich op het kloostercomplex Rolduc bij Kerkrade. Meer informatie vindt u in deze flyer en op www.glasinlooddepotlimburg.nl.