Klein religieus erfgoed

Leerlingen van vakopleidingen en werknemers uit de sociale economie (SW-bedrijven) werkten samen aan klein religieus erfgoed. Van 2011 tot 2013 voerden zij achterstallig onderhoudswerk uit. Daarmee kregen kruisen, kapellen en heiligenbeelden de aandacht die ze hard nodig hebben. Ook verstevigden de betrokkenen hun positie op de arbeidsmarkt.

Sociale innovatie

De werkzaamheden waren onderdeel van het project ‘Sociale Innovatie. Instandhouding klein Religieus Erfgoed’. Dit project is onderdeel van het Interreg-programma IVA van de Euregio Benelux Middengebied. Het project werd op 16 juni 2010 officieel goedgekeurd. Het programma droeg bij aan kennisontwikkeling van klein religieus erfgoed. Ook moedigde het de toeristische ontsluiting aan. De betrokken objecten worden vermeld op de website van Erfgoedkompas.

Rapportages

Monumentenwacht Limburg coördineerde de activiteiten binnen dit project. Als resultaat van het project zijn twee rapportages beschikbaar:

  • Het rapport Model beheerstructuur. Dit rapport laat zien wat de knelpunten en de gevonden oplossingen zijn bij de instandhouding van klein religieus erfgoed. Zo is het ontwikkelen van een (duurzame) beheerstructuur is belangrijk. In het rapport gaan we in op ‘best practices’.
  • Het rapport Grensoverschrijdend netwerk. Deze rapportage belicht het belang van de uitgevoerde grensoverschrijdende activiteiten. Ook geeft het een overzicht van de uiteenlopende workshops, tentoonstellingen et cetera.