Monitoringsprojecten

Monitoringsprojecten

Onze provincie kent tal van kleine monumenten. Juist klein erfgoed loopt het risico om vergeten te worden. Bijvoorbeeld omdat struiken over het monument groeien. Of omdat een nieuw, groter gebouw voor of naast het monument staat. Daarom is het belangrijk aandacht te blijven schenken aan klein erfgoed. Klein erfgoed vertelt immers het ‘verhaal van Limburg’.

Het verhaal van Limburg

Als een klein erfgoed wordt hersteld, komen vaak herinneringen en verhalen los. Vrijwilligers, sponsororen en de pers melden zich. Ook leidt het vaak tot nieuwe initiatieven.

Rustpunt

Klein erfgoed dient vaak als ankerpunt in de omgeving. Daarom worden ze vaak gebruikt als rustpunt. Ook zijn het aantrekkelijke bezienswaardigheden voor passanten en toeristen.

Kruisen, kapellen en ander klein religieus erfgoed

Het eerste monitoringsproject in 2006 bewees direct zijn nut. We monitorden kruisen, kapellen en ander klein religieus erfgoed. Bij de start, hadden we slechts vermoedens over het aantal en de variatie in verschijningsvormen. Ook de staat van deze kleine objecten was ons onbekend. Dit brachten we in kaart tijdens het project.

Vervolg

Na jaren van verval bleek dat er animo was om dit erfgoed te herstellen. Later kreeg dit monitoringsproject een vervolg in twee Europese projecten.

Bakhuisjes

Een bakhuisje is een bijgebouw van een boerderij of landhuis. Men bakte vroeger brood en koek in de oven van het huisje. De meeste bakhuisjes zijn verdwenen van het erf.

Onderzoek

Monumentenwacht Limburg bracht in kaart waar bestaande bakhuisjes zich bevinden. Ook onderzochten we waar vroeger bakhuisjes hebben gestaan. Daarnaast werken we aan het herstel en de instandhouding van bakhuisjes. In dit project werken we samen met diverse Limburgse (erfgoed)organisaties.

Overzicht monitoringsprojecten

 • Bakhuisjes (2019)
 • Kalkovens: ongeveer 19 in kaart gebrachte objecten (2017, 2018)
 • Kerkinterieurs: ongeveer 330 geïnventariseerde objecten (2017, permanent karakter)
 • Historische boerderijen: zo’n 1.050 deelnemende rijksmonumenten (2015, 2016)
 • Historische buitenplaatsen: rond de 50 geïnventariseerde objecten (2010)
 • Kasteelinterieurs: ongeveer 80 opgenomen locaties (2010, permanent karakter)
 • Molenbiotopen: plusminus 50 watermolens en 400 windmolens in kaart gebracht (2010, 2016)
 • Molens: ongeveer 90 objecten in kaart gebracht (2008)
 • Historische begraafplaatsen: plusminus 600 geïnventariseerde objecten (2008, 2009)
 • Archeologische sites: inventarisatie van zo’n 500 locaties (2007, 2009)
 • Kruisen en kapellen: circa 3500 geïnventariseerde objecten (2006, 2011, 2013, 2014, 2016)
 • Historische boerderijen: inventarisatie zo’n 8.500 niet rijksmonumentale panden (2003)