Auteursrecht en databankenrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht en het databankenrecht met betrekking tot de informatie op deze website berusten bij Monumentenwacht Limburg en/of de auteurs. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Monumentenwacht Limburg en/of de auteur is het niet toegestaan om informatie van deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk.

Linken naar deze website

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op de website van Monumentenwacht Limburg. Hieronder valt ook deep linking, waarbij de links naar specifieke pagina's of andere informatie-eenheden verwijzen. Wel moet telkens duidelijk worden aangegeven dat de link verwijst naar de website van Monumentenwacht Limburg. Het is onder geen beding toegestaan om pagina's of andere informatie-eenheden van de website van Monumentenwacht Limburg in andere websites op te nemen door middel van frames of enig andere techniek waarbij het aanzien van de informatie zodanig wordt aangetast dat deze niet langer herkenbaar is als zijnde afkomstig van Monumentenwacht Limburg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met Monumentenwacht Limburg. Waar verantwoord en mogelijk werken wij graag mee aan de verspreiding van kennis over de instandhouding van cultureel erfgoed.