Erkend leerbedrijf

Monumentenwacht Limburg is een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij ons aan het goede adres zijn voor een stageplaats. Het gaat dan om leerlingen die een bouwopleiding volgen. De erkenning is verleend door Fundeon, het kenniscentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra.

Momenteel zijn drie stagiairs actief in het kader van het Europese project ‘Sociale Innovatie. Instandhouding klein Religieus Erfgoed’. Twee van het regionaal opleidingencentrum (ROC) Leeuwenborgh uit Maastricht en één van Gilde Opleidingen, het ROC uit Roermond.

Walther Weerts en Erik Kleijnen zitten in het vierde jaar van hun bouwopleiding in Maastricht. Begeleider en senior-monumentenwachter Peter Nouwen heeft hun de volledige planontwikkeling toevertrouwd voor een reeks kapellen met achterstallig onderhoud. “Ik heb ze verteld wat de bedoeling is en ze op pad gestuurd met een auto met gereedschappen en hulpmiddelen. Ze hebben de objecten uitvoerig gefotografeerd en nauwkeurig ingemeten. Ze zijn nu bezig alles uit te tekenen en een restauratieplan te ontwikkelen, inclusief werkbeschrijvingen en een begroting. Daar komt heel wat bij kijken, maar ze hebben er ook een paar maanden de tijd voor.”

Tessa Eykenboom is bezig aan het tweede jaar van haar opleiding in Roermond. Haar stage duurt tien weken en heeft vooral betrekking op tekenwerk. “Ze is erg handig met het programma Autocad en ik heb al een aantal uitstekende resultaten gezien”, vertelt Nouwen.

De stagiairs doen bij Monumentenwacht Limburg kennis uit de praktijk op en ervaren wat het is om bijna volledig zelfstandig opdrachten uit te voeren. Tegenover de begeleiding door Monumentenwacht staat dat de stagiairs de organisatie werk uit handen nemen. Bovendien brengen zij Monumentenwacht op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op met name het gebied van de digitale techniek.Van links naar rechts: Erik, Tessa en Walther