Stop op opknapwerk kruisen en kapellen

Het is niet meer mogelijk om objecten behorend tot het klein religieus erfgoed, zoals kruisen en kapellen, aan te melden voor een kosteloze opknapbeurt in het kader van het project ‘Sociale Innovatie. Instandhouding klein Religieus Erfgoed’. Er zijn inmiddels zoveel aanvragen ontvangen, dat het beschikbare budget hiermee naar verwachting volledig is besteed.

Het Europese project Sociale Innovatie is in 2010 gestart en wordt gecoördineerd door Monumentenwacht Limburg. Particulieren, stichtingen, verenigingen en gemeenten die klein religieus erfgoed beheren, konden tot voor kort aanvragen voor ondersteuning indienen. De steun wordt verleend in de vorm van materiaal en vooral arbeid. De herstel- en onderhoudswerkzaamheden en de organisatie daarvan worden uitgevoerd door medewerkers van SW-bedrijven en leerlingen van vakopleidingen in de bouwsector.

Monumentenwacht en de Provincie Limburg zijn verheugd met de grote belangstelling voor het herstelwerk aan kruisen, kapellen en andere kleine religieuze objecten. Belangrijke doelen van het project zijn immers dit karakteristieke erfgoed in ere te herstellen en de waardering voor de kleinschalige uitingen van volksdevotie te bevorderen. Maar omdat de middelen beperkt zijn, kunnen helaas geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen.