Nieuwe voorzitter Monumentenwacht Limburg

Stef Strous, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Maasgouw, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Monumentenwacht Limburg. Hij heeft de plaats ingenomen van Arno Verhoeven, burgemeester van de gemeente Leudal, die na drie jaar deze functie heeft neergelegd. Jos Saes, in 1999 aangetreden als penningmeester van het toenmalige bestuur, blijft voorlopig aan als vice-voorzitter. Hij is momenteel directeur van een regionale sociale dienst in Zuid-Limburg. De rol van secretaris wordt vervuld door Jan Degen, oud-secretaris van de voormalige gemeente Maasbree en sinds 2007 bestuurlijk actief voor Monumentenwacht Limburg.

Stef Strous hoefde niet lang na te denken toen zijn voorganger en collega-burgemeester hem benaderde met de vraag of hij interesse had in het voorzitterschap. Hij wachtte nog wel een eerste gesprek met de overige leden van de Raad af, maar besloot direct daarna de functie te aanvaarden. "Ik kom door dit werk in aanraking met een interessant gebied, waar ik nog veel over kan leren. Omgekeerd kan ik mijn vaardigheden inzetten op een nieuw terrein. Als
burgemeester, oud-wethouder, leidinggevende en adviseur in het beroepsonderwijs beschik ik over bestuurservaring, een netwerk en zicht op het functioneren van organisaties die werken
met subsidies en inkomsten uit opdrachten. Daarmee hoop ik Monumentenwacht een dienst te bewijzen."

De nieuwe voorzitter vertelt dat hij tot voor kort niet zo veel wist van Monumentenwacht en haar werkgebied. "Ik kende de organisatie omdat ze gevestigd is in het voormalige gemeentehuis van Thorn. Op die plek kwam ik regelmatig voor de bijeenkomsten van de Projectgroep Koninginnedag 2011. Inmiddels heb ik diverse keren contact gehad met de directeur en staat er een aantal 'meeloopmomenten' gepland. Daarbij zal ik inspecteurs en andere medewerkers ontmoeten. Mijn eerste indrukken zijn positief. Ik ervaar Monumentenwacht als een deskundige organisatie met betrokken en enthousiaste mensen."

"Hoewel ik cultureel erfgoed bijzonder belangrijk vind, ben ik niet persoonlijk betrokken bij de instandhouding ervan", verklaart Strous desgevraagd. "Wel heb ik in mijn gemeente nadrukkelijk aandacht gevraagd voor immaterieel erfgoed. Ik vind dat er een goede balans moet zijn tussen materieel erfgoed en bijvoorbeeld architectonische vernieuwing."

Als belangrijk doel voor de eerstkomende tijd noemt Strous het toezien op de juiste keuzes voor de kerntaken van Monumentenwacht en de kernkwaliteiten van de medewerkers. "Het is in het belang van de organisatie als geheel om deze zaken duidelijk te benoemen, goed in te vullen en vervolgens de gemaakte keuzes ook actief uit te dragen. Want de bekendheid van de werkzaamheden van Monumentenwacht kan nog beter onder de aandacht worden gebracht van het publiek, de subsidi├źnten en de bezitters van erfgoed. Daar wil ik meer aandacht aan gaan schenken. En daarbij per doelgroep een prikkelende vorm kiezen."