Actie voor bedreigd glas-in-lood

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg trekken 133.000 euro uit om bedreigde twintigste-eeuwse glas-in-loodramen te beschermen. Het geld is bestemd om een meldpunt in te stellen en een depot in te richten waar glas-in-loodramen worden opgeslagen en zo nodig hersteld. Het project richt zich hoofdzakelijk op waardevolle ramen uit kerken en kloostergebouwen die met de sloop worden bedreigd. Het depot wordt gevestigd in kloostercomplex Rolduc. Monumentenwacht Limburg gaat het depot inrichten en beheren. Het project beslaat de periode 2013-2017.

Gedeputeerde Noël Lebens licht het besluit van GS als volgt toe: "In veel oude monumentale bouwwerken zijn de waardevolle glas-in-loodramen beschermd. Maar voor de meeste twintigste-eeuwse bouwwerken geldt dat niet. Die kerken en kloosters kunnen vaak worden gesloopt zonder dat het waardevolle glas-in-lood wordt veiliggesteld. Het wordt nu mogelijk deze ramen in depot op te slaan en vandaar te zoeken naar een herbestemming."

Het depot wordt gevestigd in de voormalige ruimte van de Stichting Restauratie Atelier Limburg in kloostercomplex Rolduc. Deze is hiervoor uitermate geschikt. Monumentenwacht Limburg gaat de ruimte inrichten voor de opslag van glas-in-loodramen. Er kan onder voorwaarden ook onderdak worden geboden aan klein religieus erfgoed dat wordt bedreigd. Daarnaast wordt de nieuwe faciliteit gebruikt om leerlingen van vakopleidingen te ontvangen en hen kennis te laten maken met historische bouwmaterialen. Dat kan in de vorm van excursies en trainingen.

Eind 2016 zal Monumentenwacht Limburg het project evalueren in samenspraak met de begeleidende werkgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de Stichting Glasschilderkunst Limburg, De Stiftung Forschungsstelle Glasmalerei, Universiteit Maastricht, Bisdom Roermond en de Provincie Limburg.

Glas-in-lood is een kunstvorm die in de vorige eeuw in Limburg tot volle bloei kwam. Vooral voor kerken, kloosters en andere religieuze bouwwerken werden veel opdrachten verleend. Daarnaast ook wel voor gemeentehuizen en andere openbare gebouwen. Het gevolg was dat vele glazeniers en bekende kunstenaars zich in Limburg vestigden. Een deel van hun werk vond zijn weg naar bestemmingen ver over de landsgrenzen; onder meer naar Noord-Amerika.

In Limburg hebben ruim 200 glasschilders gewerkt; grotendeels afkomstig uit Limburg zelf, maar ook uit de rest van Nederland en onze buurlanden. Hierdoor heeft Limburg een sterke band met deze kunstvorm. De Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten en de Jan van Eyckacademie in Maastricht hebben een groot aantal glaskunstenaars opgeleid en geïnspireerd. Bekende namen zijn onder andere Joep Nicolas, Daan Wildschut, Charles Eyck, Huub Levigne, Hans Truijen en Jacques Verheijen.

Enkele jaren geleden is een omvangrijke inventarisatie van de glasschilderkunst in Limburg gestart. Deze is eind 2010 afgerond. Het resultaat is te vinden op de - zeer overzichtelijke en informatieve - website www.glasmalerei-ev.de.