Meldpunt bedreigde glasschilderkunst operationeel

Vorig jaar stelde de Provincie Limburg een subsidie van ruim 100.000 euro beschikbaar om bedreigde twintigste-eeuwse glasschilderkunst te beschermen. Monumentenwacht Limburg kreeg opdracht een meldpunt in te stellen en een depot in te richten voor deze karakteristieke Limburgse kunstuitingen. En om de gerealiseerde faciliteiten vervolgens bekend te maken bij de instellingen en personen voor wie zij van belang kunnen zijn.

Achter de schermen is inmiddels veel gebeurd. Op kloostercomplex Rolduc bij Kerkrade is een opslagruimte in gereedheid gebracht. Als meldpunt is de website www.glasinlooddepotlimburg.nl ontwikkeld. Deze bevat uitgebreide informatie over het belang van de in Limburg vervaardigde glasschilderkunst en over de noodzaak om deze bijzondere kunstwerken te beschermen. Ook zijn overzichtelijke stappenplannen opgenomen voor aanbieders en afnemers van glasschilderkunst. Verder is een flyer gemaakt met een compacte uitleg over het hoe en waarom van het project. De flyer, die u hier kunt inzien, is verstuurd naar onder meer gemeenten en kerkbesturen.

Er is bewust gekozen voor een stapsgewijze ontwikkeling en bekendmaking van de activiteiten. Een jaar na de officiŽle goedkeuring is het moment aangebroken om de voorlopige resultaten bij een zo groot mogelijk publiek bekend te maken. Vandaar dat Monumentenwacht op deze website en in het juninummer van de Monumentenwacht Nieuwsbrief de aandacht vestigt op dit unieke initiatief.

Er zijn nog diverse plannen in ontwikkeling om de bijzondere betekenis van de Limburgse twintigste-eeuwse glasschilderkunst ook op andere manieren voor het voetlicht te brengen. Op dit moment is het belangrijkste echter dat bedreigde kunstuitingen zo goed mogelijk worden beschermd. Namens de Provincie Limburg doet Monumentenwacht daarom een klemmend beroep op iedereen die bedreigde glasschilderkunst op het spoor komt, hiervan melding te maken via www.glasinlooddepotlimburg.nl.