Geslaagde Restauratiebeurs

Op 16, 17 en 18 april 2015 werd in de Brabanthallen in Den Bosch de Restauratiebeurs gehouden. Met bijna achtduizend bezoekers en zo'n vijfhonderd bedrijven en organisaties die zich presenteerden, mag de jongste editie van dit tweejaarlijkse evenement als geslaagd worden bestempeld. Behalve professionals uit de restauratiebranche kwamen ook vele eigenaren en beheerders van monumenten en andere geïnteresseerden in cultureel erfgoed op de beurs af.

Bij de stand van de provinciale monumentenwachten, gevestigd in de "kennisstraat", werden vele bekende en onbekende bezoekers te woord gestaan en van informatie voorzien. De stand viel op door de aanwezigheid van drie grote fotowanden. Een daarvan was afkomstig uit Zeeland, twee uit Limburg.