Projecten

Op verzoek van de Provincie Limburg, gemeenten en andere (overheids)instellingen voert Monumentenwacht Limburg met enige regelmaat projecten uit. De hierbij vereiste activiteiten behoren niet tot onze reguliere en aanvullende dienstverlening, maar doen wel een beroep op onze exclusieve kennis, kunde en ervaring. Vaak gaat het om het inventariseren, inspecteren en/of beoordelen van cultuurhistorisch erfgoed, in het bijzonder wat betreft (onderhouds)technische kwaliteiten. Ook wordt ons regelmatig om advies voor instandhouding van objecten gevraagd.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden om Monumentenwacht Limburg in te schakelen voor projecten, kunt u contact opnemen met onze directeur Geert van der Varst (zie Onze gegevens).

Op dit moment is informatie beschikbaar over de projecten Molenbiotopen, Sociale Innovatie en Bakhuisjes. Op termijn zullen beschrijvingen van meer projecten worden opgenomen.