Subsidies en leningen

Monumentenwacht Limburg geeft eigenaren en beheerders al sinds 1981 adviezen over een sobere en doelmatige instandhouding van hun monumenten. Naar aanleiding van onze adviezen krijgen we niet alleen vragen over de aanpak en de technische uitvoering van de aanbevolen maatregelen. De meest gestelde vraag is of de voorgenomen onderhouds- of restauratiewerkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie of een andere vorm van financiële ondersteuning. Hoewel deze vraag niet snel en gemakkelijk is te beantwoorden, helpen we u graag op weg.

Lees in elk geval de Inleiding en vervolgens waar u verder behoefte aan hebt.