Subsidie instandhouding monumenten

zaterdag 6 juli 2024

De resultaten van de aanvragen voor periode 2023-2028 zijn nog niet binnen maar de voorbereidingen voor de aanvragen van periode 2024-2029 zijn al in volle gang.

2023 is alweer het laatste jaar van het zesjarig instandhoudingsplan van uw rijksmonument waarvoor u in 2017 een aanvraag voor de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) heeft gedaan. Hopelijk verloopt de uitvoering voortvarend en kunt u het onderhoudsplan volgend jaar naar tevredenheid afronden. Nu is de tijd aangebroken om een nieuw onderhoudsplan voor te bereiden. Vóór 1 april 2023 moet de subsidieaanvraag zijn ingediend.

Aanvraag 2024 tot en met 2029

Het opstellen van de documenten vraagt de nodige voorbereidingstijd. Belangrijk is dat er een inspectierapport ligt dat niet ouder is dan twee jaar. Dient het monument opnieuw geïnspecteerd te worden; wacht dan niet te lang met aanmelden. Dan kunt u er zeker van zijn dat uw SIM-aanvraag correct en tijdig wordt ingediend. Neem contact met ons op zodat we de werkzaamheden tijdig kunnen inplannen. Stuur een mail naar info@monumentenwachtlimburg.nl met uw contactgegevens en het monumentennummer. Meer informatie vindt u op onze website of neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op voor een oriënterend gesprek.