Subsidie instandhouding monumenten

zondag 23 juni 2024

2022 is alweer het laatste jaar van het zesjarig instandhoudingsplan van uw rijksmonument waarvoor u in 2016 een aanvraag voor de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) heeft gedaan. Hopelijk verloopt de uitvoering voortvarend en kunt u het onderhoudsplan volgend jaar naar tevredenheid afronden. Nu is de tijd aangebroken om een nieuw onderhoudsplan voor te bereiden, want vóór 1 april 2022 moet de subsidieaanvraag zijn ingediend.

Aanvraag 2023 tot en met 2028

Voor de periode 2023 t/m 2028 kunt u opnieuw gebruik maken van de SIM-regeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Met deze regeling worden 60% van de subsidiabele kosten vergoed. Rijksmonumenten bestemd voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten kunnen rekenen op een extra bijdrage van 15% tot 20% van de provincie Limburg. Ook gemeenten verlenen soms cofinanciering aan de regeling van de Rijksdienst.

Het opstellen van een onderhoudsplan vraagt om specialistische kennis van monumenten. Ook is de subsidieaanvraag gebonden aan allerlei voorschriften van de Rijksdienst. Monumentenwacht Limburg heeft de kennis in huis om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en de subsidieaanvraag geheel te verzorgen.

Voor de aanvraag moet een actueel inspectierapport worden bijgevoegd dat wij als onafhankelijke monumentenorganisatie voor u maken. Het rapport beschrijft de bouwtechnische staat van het gebouw en geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Op basis van het inspectierapport stellen wij het meerjarig onderhoudsplan op conform het voorgeschreven begrotingsmodel van de RCE.

De SIM-aanvraag moet vóór 1 april 2022 zijn ingediend. Als lid van Monumentenwacht Limburg verzorgen wij voor u de subsidieaanvraag tegen een gereduceerd tarief. Daarbij komt dat deze voorbereidingskosten ook nog eens subsidiabel zijn. Makkelijker en goedkoper kunnen we het voor u niet maken. Dat doen wij graag voor onze Limburgse monumenten en voor onze leden.

Wij helpen u graag

Monumentenwacht Limburg verzorgt graag voor u de gehele SIM-aanvraag inclusief alle verplichte documenten:

  • Bouwkundige inspectierapport
  • Meerjarenonderhoudsplan
  • Werkomschrijving van de aard en omvang van de onderhoudsmaatregelen
  • Begroting conform het model van de Rijksdienst

Het opstellen van de documenten vraagt de nodige voorbereidingstijd; wacht daarom niet te lang. Als u er zeker van wilt zijn dat uw SIM-aanvraag correct en tijdig wordt ingediend, neem dan contact met ons op zodat we de werkzaamheden tijdig kunnen inplannen. Stuur een mail naar info@monumentenwachtlimburg.nl met uw contactgegevens en het monumentennummer. Meer informatie vindt u op onze website of neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op voor een oriënterend gesprek.