Uw monument isoleren: waar moet u rekening mee houden?

donderdag 17 december 2020

U wilt uw historische woning op een verstandige manier isoleren. Waarmee moet u dan rekening houden? Isolatie kan alleen verantwoord worden aangebracht wanneer daarbij ook aandacht wordt besteed aan ventilatie; alleen zo kunt u zorgen voor een gezond binnenklimaat.

Onder ventileren verstaan we het continu verversen van lucht om vocht en damp, ontstaan door koken, douchen en wassen, af te voeren. Het doel van isolatie is het buiten- of binnenhouden van koude of warme lucht. In de winter wilt u de warme lucht binnenhouden en in de zomer wilt u juist de warme buitenlucht weren.

Isolatieproblemen oplossen

Wanneer, van binnenuit, isolatiemateriaal en een eventuele dampremmende laag ondeskundig worden aangebracht, kunnen ernstige bouwfysische problemen ontstaan. Als er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de afvoer van overtollig vocht zullen, zeker bij binnentemperaturen van boven de 18 graden, gemakkelijk schimmelgroei en houtrot optreden. Vooral de onzichtbare en weggewerkte delen van de dakconstructie zijn hiervoor gevoelig. Een isolatiepakket aan de buitenzijde van het dakpakket vermindert de kans op dergelijke vochtschade.

De juiste keuzes voor een goede balans

Isoleren vanaf de buitenzijde kan de detaillering en het aanzicht van het dak veranderen, waardoor cultuurhistorische waarden in het gedrang komen. Isoleren van ‘huizen met een geschiedenis’ zal dus bijna altijd maatwerk vergen. Het is zoeken naar de goede balans tussen energiebesparing en duurzaamheid enerzijds en het behoud van cultuurhistorische waarden anderzijds. Monumentenwacht Limburg kan u in deze zoektocht helpen de goede oplossingen te vinden en de juiste keuzes te maken.