Waken als een leeuw over het Limburgs erfgoed

vrijdag 13 november 2020

Monumentenwacht Limburg presenteert u met trots het nieuwe logo. Zoals de tweestaartige leeuw in het provinciewapen waakt over Limburg, waakt Monumentwacht over het Limburgs monumentaal erfgoed. Dat is de gedachte achter het nieuwe beeldmerk waarin de rode Leeuw van Limburg een schild in zijn klauwen houdt. Het schild wordt van oudsher gebruikt om een monument mee aan te duiden.

(Lees verder onder de afbeelding)

De dubbelstaartige rode leeuw werd gevoerd door de hertogen van Limburg. De leeuw van Monumentenwacht Limburg is gebaseerd op de oudst bekende afbeelding van het wapen van de hertogen van Limburg, opgetekend in een wapenboek uit 1405.

Historisch perspectief

De hertogen van Limburg aan de Vesdre voerden een staande rode leeuw op hun wapenschild. De kroning van Walram III in 1221 leidde tot de rode leeuw met een dubbele staart. Walram III was hertog van het oude luisterrijke Karolingische koninkrijk Neder-Lotharingen, het noordelijk deel van het Middenrijk van Karel de Grote. De dubbele staart van de leeuw was een verwijzing naar de dubbele kroon van Walram III. Hij was zowel hertog van Limburg als graaf van Luxemburg.

Limburg

Bij zijn kroning als soevereine vorst van de Nederlanden in 1815 noemde koning Willem I de provincie met hoofdstad Maastricht ‘Limburg’, naar het hertogdom dat sinds de slag bij Woeringen in 1288 was toegevallen aan de hertogen van Brabant in Brussel.

Het wapenschild van de hertog van Limburg opgetekend in het wapenboek van de hertog van Gelre (1405)