Armand Opreij nieuwe directeur-bestuurder

woensdag 22 mei 2024

Per 1 oktober 2019 is Armand Opreij (45 jaar) uit Mheer aangetreden als directeur-bestuurder van Monumentenwacht Limburg. Armand heeft bedrijfswiskunde en informatica gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en bijna 20 jaar gewerkt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast was hij twaalf jaar wethouder van de gemeente Eijsden-Margraten. In die periode heeft hij veel projecten op het gebied van landschapsontwikkeling en cultureel erfgoed in gang gezet en uitgevoerd. In zijn vrije tijd doet hij graag historisch onderzoek en is hij actief voor diverse culturele verenigingen.

“De provincie Limburg bezit een schat aan monumentale gebouwen en karakteristiek erfgoed en is rijk aan levende tradities. Dat materiële en immateriële erfgoed bepaalt voor een belangrijk deel het gezicht van Limburg. Maar alles van waarde is weerloos. Langzaam maar zeker knaagt de tand des tijds aan die monumentale pracht. Het is onze plicht, aan zowel onze voorgangers als de toekomstige generatie, om kerken, kloosters, kastelen en monumentale huizen te koesteren en in goede staat door te geven. Dat gaat het best door ze duurzaam te onderhouden. Het is bovendien de goedkoopste oplossing. Dat was, is en blijft de basisfilosofie van Monumentenwacht Limburg.”

Als het aan Armand ligt, worden abonnees (als ze dat willen) in de toekomst meer ontzorgd. “Monumenteigenaren zoeken naar antwoorden op allerhande bouwtechnische en duurzaamheidsvraagstukken. Ook vinden ze het vaak moeilijk de juiste vakmensen te vinden voor de specialistische werkzaamheden. Mijn streven is dat we eigenaren op termijn een totaalpakket kunnen aanbieden. Met begeleiding van probleem naar oplossing, van inspectie naar uitvoering.”

“Monumentenwachters beschikken over kennis, kunde en ervaring op het gebied van gebouwd erfgoed. En niet alleen wat betreft het exterieur, maar ook met betrekking tot historische interieurs”, vervolgt Armand. “Die expertise voor de binnen- en buitenkant van monumenten willen we voor eigenaren nog nadrukkelijker beschikbaar stellen. Zodat zij hun monument een goede toekomst kunnen geven, zonder zich diepgaand in technieken en processen te hoeven verdiepen. De hele provincie kan en mag van onze kennis en kunde profiteren!