Monumentenwacht Limburg

Monumentenwacht Limburg

Als eigenaar of beheerder van een monument weet u dat het onderhoud hiervan anders is dan bij een gewoon gebouw. Vaak zijn daarvoor vakkennis en specifieke vaardigheden nodig. Ook bepaalt regelmatig onderhoud de onderhoudsstaat van een pand. Monumentenwacht Limburg helpt eigenaren hierbij. We voeren bouwkundige inspecties uit en geven onafhankelijk onderhoudsadvies. We begeleiden u bij restauraties en renovaties. Ook adviseren we u over vergunningen, subsidies en verduurzaming.

Geen winstoogmerk

De Monumentenwacht heeft geen winstoogmerk en voert de werkzaamheden volkomen onafhankelijk uit van marktpartijen. Voor abonnees van Monumentenwacht Limburg voeren we inspecties en werkzaamheden tegen een gereduceerd uurtarief uit.

Regelmatige inspectie

Wij helpen onze abonnees (eigenaren van monumenten) door regelmatig een inspectie uit te voeren. Dan kunnen we een gebrek tijdig opsporen. Acute mankementen, die tot vervolgschade kunnen leiden, lossen we indien mogelijk tijdens de inspectie direct op. Met het rapport krijgt de eigenaar inzicht in de actuele problemen van een pand. Ook de te verwachten knelpunten worden op een rij gezet.