Monumentenwacht Limburg Aktueel

Monumenten en corona

Ook de erfgoedsector wordt getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Bouwwerkzaamheden en restauraties aan monumenten gaan nog door, maar er worden al merkbaar minder bouwactiviteiten gepland voor de nabije toekomst. Uitstel is geen afstel. Om straks niet geconfronteerd te worden met omvangrijke restauraties en een gepeperde rekening blijft tijdig onderhoud nodig.

Geen inpandige inspecties meer

Net als andere bedrijven in de bouwsector blijven onze monumentenwachters dagelijks aan het werk voor uw monument. We kunnen dat doen omdat onze medewerkers alleen contact hebben met het monument. Fysiek intermenselijk contact vindt niet plaats tijdens de inspectie van het gebouw. Onze monumentenwachters passen de algemene hygiënemaatregelen zorgvuldig toe.

Om fysiek intermenselijk contact te mijden, worden woonhuizen niet meer inpandig geïnspecteerd. Monumentenwacht Limburg beperkt de gezondheidsrisico’s van haar medewerkers, abonnees en monumenteigenaren of -beheerders door inspecties in aangepaste vorm uit te voeren. Om die reden wordt uw monument deze ronde niet inpandig geïnspecteerd, en komen we graag een andere keer bij u terug daarvoor.


Vanaf 1 maart: instandhoudingssubsidie voor rijksmonumentale woonhuizen 

Voor particulieren eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie is vanaf dit jaar een nieuwe regeling van kracht. De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. U kunt van 1 maart t/m 30 april de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in 2019. Na 30 april vervalt de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Kosten die u in 2020 maakt, kunt u volgend jaar weer in de subsidieaanvraag meenemen.

U kunt 38% terugkrijgen op gemaakte onderhoudskosten voor uw monument. Welke kosten voor subsidie in aanmerking komen, vindt u in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De aanvraag voor deze woonhuissubsidie loopt via een digitale portaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Graag helpt Monumentenwacht Limburg u op weg met deze aanvraag. Als de gemaakte kosten meer dan € 70.000 bedragen, dient u een inspectierapport te overleggen. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen. In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op zowel de SIM als ook op de woonhuisregeling, maar deze mogen niet samen lopen. Wij adviseren u graag welke regeling het voordeligst voor u uitpakt.

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact met ons op.

Meer achtergrondinformatie? Lees hier hoe u subsidie aanvraagt.


Wat doet Monumentenwacht Limburg?

Het doel van onze organisatie is om door het stimuleren van doeltreffend onderhoud bij te dragen aan de instandhouding van het Limburgse gebouwde, archeologische en groene erfgoed. Om dit doel te bereiken, inspecteren onze monumentenwachters regelmatig alle aangemelde objecten. Daarbij verrichten zij ook kleinschalig herstel- en onderhoudswerk. Bovendien geven zij, in de vorm van een overzichtelijke rapportage, een beeld van de onderhoudstechnische staat. Met gerichte adviezen voor de korte en langere termijn.

Monumentenwacht Limburg inspecteert de meest uiteenlopende gebouwde objecten. Variërend van boerderij tot herenhuis, van grenspaal tot kasteel, van molen tot industrieel complex en van kapelletje tot kathedraal. Vaak richt de aandacht zich vooral op de hoofdconstructie en het exterieur. We beschikken ook over specialistische kennis over een juiste conservering van historische interieurs. Ook adviseren we over de instandhouding van archeologische en groene monumenten. Monumentenwacht Limburg voert haar werkzaamheden uit zonder winstoogmerk en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.


Als eigenaar of beheerder van een erkend monument bent u bij ons aan het juiste adres voor deskundig en onafhankelijk advies over een cultuurhistorisch verantwoorde én kostenefficiënte instandhouding van uw kostbare bezit. Omdat de Provincie Limburg onze organisatie financieel ondersteunt, kunnen wij het reguliere inspectiewerk uitvoeren tegen een gereduceerd tarief.


Er zijn minstens tien goede redenen om abonnee te worden van Monumentenwacht Limburg. U vindt ze hier.


Op verzoek verlenen wij ook aanvullende diensten. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een werkomschrijving, het beoordelen van offertes en het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn met het opstellen van een periodiek instandhoudingsplan. Dat hebt u nodig om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek of instandhoudingssubsidie. Voor de aanvullende diensten wordt een kostendekkend, marktconform tarief berekend.

Op projectbasis zetten wij ons in voor het behoud van cultureel erfgoed in brede zin. Zo voeren we regelmatig inventarisaties uit voor diverse overheden. Ook nemen we deel aan (internationale) samenwerkingsverbanden met cultuurhistorische doeleinden.

Op deze website leest u meer over ons reguliere inspectiewerk, over onze aanvullende dienstverlening, over speciale projecten en over actuele onderwerpen op monumentengebied. Natuurlijk kunt u ook onze tarieven vinden. Wilt u voor uw pand een abonnement afsluiten? Print dan het aanmeldingsformulier en stuur ons dit ingevuld en ondertekend toe.

Klik hier om onze flyer over de inspectie van gebouwd erfgoed in te zien.


Monumentenwacht Limburg is Erkend Leerbedrijf, deelnemer aan de Grensregio Vlaanderen-Nederland zoals vastgesteld door de Europese Unie, en lid van MonumentenwachtNL, de koepelorganisatie van Nederlandse monumentenwachten.
Monumentenwacht Limburg wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg. In 2003 werd aan de gezamenlijke Nederlandse monumentenwachten de prestigieuze Europa Nostra Award toegekend.