Welkom op de website van Stichting

Monumentenwacht Limburg

U vindt hier informatie over onze diensten en projecten, onze organisatie en de instandhouding van gebouwde, archeologische en groene monumenten. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.


Wat doet Monumentenwacht Limburg?

Het doel van onze organisatie is om door het stimuleren van doeltreffend onderhoud bij te dragen aan de instandhouding van het Limburgse gebouwde, archeologische en groene erfgoed. Om dit doel te bereiken, inspecteren onze monumentenwachters regelmatig alle aangemelde objecten. Daarbij verrichten zij ook kleinschalig herstel- en onderhoudswerk. Bovendien geven zij, in de vorm van een overzichtelijke rapportage, een beeld van de onderhoudstechnische staat. Met gerichte adviezen voor de korte en langere termijn.

Monumentenwacht Limburg inspecteert de meest uiteenlopende gebouwde objecten. Variërend van boerderij tot herenhuis, van grenspaal tot kasteel, van molen tot industrieel complex en van kapelletje tot kathedraal. Vaak richt de aandacht zich vooral op de hoofdconstructie en het exterieur. We beschikken echter ook over specialistische kennis over een juiste conservering van historische interieurs. Daarnaast adviseren we over de instandhouding van archeologische en groene monumenten. Monumentenwacht Limburg voert haar werkzaamheden uit zonder winstoogmerk en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.Als eigenaar of beheerder van een erkend monument bent u bij ons aan het juiste adres voor deskundig en onafhankelijk advies over een cultuurhistorisch verantwoorde én kostenefficiënte instandhouding van uw kostbare bezit. Omdat de Provincie Limburg onze organisatie financieel ondersteunt, kunnen wij het reguliere inspectiewerk uitvoeren tegen een gereduceerd tarief.


Er zijn minstens tien goede redenen om abonnee te worden van Monumentenwacht Limburg. U vindt ze hier.


Op verzoek verlenen wij ook aanvullende diensten. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een werkomschrijving, het beoordelen van offertes en het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn met het opstellen van een periodiek instandhoudingsplan. Dat hebt u nodig om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek of instandhoudingssubsidie. Voor de aanvullende diensten wordt een kostendekkend, marktconform tarief berekend.

Op projectbasis zetten wij ons in voor het behoud van cultureel erfgoed in brede zin. Zo voeren we regelmatig inventarisaties uit voor diverse overheden. Ook nemen we deel aan (internationale) samenwerkingsverbanden met cultuurhistorische doeleinden.

Op deze website leest u meer over ons reguliere inspectiewerk, over onze aanvullende dienstverlening, over speciale projecten en over actuele onderwerpen op monumentengebied. Natuurlijk kunt u ook onze tarieven vinden. Wilt u voor uw pand een abonnement afsluiten? Print dan het aanmeldingsformulier en stuur ons dit ingevuld en ondertekend toe.

Klik hier om onze flyer over de inspectie van gebouwd erfgoed in te zien.


Monumentenwacht Limburg is Erkend Leerbedrijf, deelnemer aan de Grensregio Vlaanderen-Nederland zoals vastgesteld door de Europese Unie, en lid van MonumentenwachtNL, de koepelorganisatie van Nederlandse monumentenwachten.
Monumentenwacht Limburg wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg. In 2003 werd aan de gezamenlijke Nederlandse monumentenwachten de prestigieuze Europa Nostra Award toegekend.