Diensten

Diensten

Monumentenwacht Limburg ontzorgt eigenaren in het onderhoud van uw monumentale pand. Deskundig. Betrouwbaar. Onafhankelijk. Ons dienstenpakket omvat de hele cyclus van het onderhouds- restauratie- of renovatieproces: van opname tot oplevering.
1. Conditiemeting (inspectie van uw pand);
2. Meerjarenonderhoudsplan;
3. Werkbeschrijving voor de aannemer;
4. Begeleiding van de werkzaamheden die de aannemer uitvoert;
5. Prestatieverklaring bij oplevering van de werkzaamheden.

Conditiemeting

Alles begint met een bouwkundige inspectie. Daarmee meten we de conditie van het gebouw. Wanneer het inspectierapport leidt tot onderhoud, restauratie- of renovatie van uw monument kan Monumentenwacht u bij de voorbereiding, begeleiding en controle van de werkzaamheden volledig ontzorgen. We helpen u graag met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan en werkbeschrijving met kostenraming, begeleiding van het restauratiewerk door een aannemer en het opmaken van een prestatieverklaring bij oplevering. Van opname tot oplevering waken wij over de kwaliteit.

Bouwkundig advies

Welke veranderingen mag ik aanbrengen aan mijn pand? Welke materialen en steensoort moet ik gebruiken? Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met bouwwerkzaamheden? Zijn er alternatieve financieringsmogelijkheden? Monumentenwacht Limburg helpt u graag verder op weg om het onderhoudswerk met kwaliteit te kunnen uitvoeren.

Financiering en subsidies

Zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Daarom kunnen eigenaren gebruik maken van subsidies of leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Hoewel Monumentenwacht Limburg geen financieel adviesbureau is, helpen wij u graag op weg.

Begeleiding onderhoudswerkzaamheden en verbouwing

Met een inspectierapport begint het werk voor u pas. Met welke werkzaamheden laat u de aannemer beginnen en welke materialen en technieken gaat hij gebruiken? Hoe pakt hij het vochtprobleem aan? Is het wel nodig om het hele kozijn te vernieuwen? Gebeurt het werk wel goed? Wordt de gewenste kwaliteit geleverd?

Aankoop- of verkoopkeuring

Wanneer u een monumentaal pand koopt, heeft u nuttige en betrouwbare informatie nodig. Met name bij monumenten zijn gegevens over de bouwkundige staat en de kosten van onderhoud belangrijk. Oude historische constructies en materialen vragen speciale aandacht, want een (verborgen) gebrek is voorstelbaar. Met bijna een halve eeuw expertise kan Monumentenwacht Limburg u daarbij uitstekend van dienst zijn. In elke fase van het aankoopproces kunnen wij u bijstaan met passend bouwkundig advies.

Servicewerk

Kleine reparatiewerkzaamheden, een voorjaars- of najaarsbeurt en het reinigen van uw kapzolder of torenspits kunnen we direct voor u uitvoeren.