Diensten

Diensten

Monumentenwacht Limburg ontzorgt eigenaren in het onderhoud van uw monumentale pand. Deskundig. betrouwbaar. Onafhankelijk. Ons dienstenpakket omvat de hele cyclus van het onderhouds- restauratie- of renovatieproces: van opname tot oplevering.
1. Conditiemeting (inspectie van uw pand);
2. Meerjaren onderhoudsplan;
3. Werkbeschrijving voor de aannemer;
4. Begeleiding van de werkzaamheden die de aannemer uitvoert;
5. Prestatieverklaring bij oplevering van de werkzaamheden.

Conditiemeting

Op basis van het inspectierapport biedt Monumentenwacht Limburg een dienstenpakket aan om monumenteigenaren volledig te ontzorgen in het onderhoud voor uw monumentale pand. Het pakket behelst het hele proces van onderhoud, restauratie of renovatiewerk: van opname tot oplevering. Onderdeel van het proces zijn een conditiemeting (bouwkundige inspectie), meerjaren onderhoudsplan, werkbeschrijving, begeleiding van restauratiewerk en prestatieverklaring bij oplevering.

Bouwkundig advies

Welke veranderingen mag ik aanbrengen aan mijn pand? Welke materialen en steensoort moet ik gebruiken? Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met bouwwerkzaamheden? Zijn er alternatieven financieringsmogelijkheden? Monumentenwacht Limburg helpt u graag verder op weg om het onderhoudswerk met kwaliteit te kunnen uitvoeren.

Financiering en subsidies

Zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Daarom kunnen eigenaren gebruik maken van subsidies of leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Hoewel Monumentenwacht Limburg geen financieel adviesbureau is, helpen wij u graag op weg.

Begeleiding onderhoudswerkzaamheden en verbouwing

Met een inspectierapport begint het werk voor u pas. Met welke werkzaamheden laat u de aannemer beginnen en welke materialen en technieken gaat hij gebruiken? Hoe pakt hij het vochtprobleem aan? Is het wel nodig om het hele kozijn te vernieuwen? Gebeurt het werk wel goed? Wordt de gewenste kwaliteit geleverd?

Servicewerk

Kleine reparatiewerkzaamheden, een voorjaars- of najaarsbeurt en het reinigen van uw kapzolder of torenspits kunnen we direct voor u uitvoeren.